Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

F

Fakturaperiod är den period för vilken fakturan gäller/avser. I regel framgår fakturaperioden tydligt på fakturan.

Fast ränta innebär att räntesatsen är fast och därmed oförändrad under en bestämd tidsperiod. Du kan exempelvis erbjudas en fast ränta på ett sparkonto om du binder dina pengar under en viss bindningstid.

FATCA är en förkortning av den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act. Omfattar personer som är amerikanska medborgare eller har skatterättslig hemvist i USA och innebär att finansiella institut runt om i världen är skyldiga att lämna vissa uppgifter till den amerikanska federala skattemyndigheten. Se även förklaring av skatterättslig hemvist.

Här kan du läsa mer om FATCA

Fullmakt är ett dokument som ger en eller flera personer möjlighet att utföra exempelvis bankärenden åt någon annan. I den faktiska fullmakten anges och regleras vad personen/personerna som företräder en annan part får lov att göra. Den som ger en annan part fullmakt är så kallade fullmaktsgivare. Den/de som får fullmakt att uträtta ärenden kallas för fullmaktshavare (fullmäktig).

Förfallodag avser vanligen den dag då en faktura senast ska vara betald. Tänk på att inbetalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast detta datum.  Om du använder en betalningsmetod som tar ett visst antal dagar måste du ta hänsyn till det.

Förtidslösen innebär att du löser och slutbetalar ett lån eller en kredit i förtid. Förtidslösen av bundna lån kan innebära att du får betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Se även förklaring av ränteskillnadsersättning.