Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

A

Amortering är den faktiska avbetalningen på en skuld. När du amorterar på ett lån minskar aktuell kapitalskuld med motsvarande belopp.

Amorteringsfrihet innebär att du, under en bestämd tidsperiod, inte amorterar på ditt lån. Vid amorteringsbefrielse betalar du fortfarande de löpande räntekostnaderna för lånet. Se även förklaring av amortering.

Amorteringskrav är ett krav som utgör en minimigräns för hur mycket du måste amortera på ditt bolån varje år. Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och innebär att du, beroende på belåningsgrad årligen måste amortera 1% eller 2% av bostadens värde. Den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare.

Amorteringstid är den avtalade tidperioden när amortering (avbetalning) på lånet ska göras.

Annuitet förknippas med annuitetslån och är det totalbelopp som en gäldenär (låntagare) betalar varje månad, d.v.s. månadskostnaden för räntan och amorteringen på lånet. Se även förklaring av annuitetslån.

Annuitetslån innebär att månadskostnaden för lånet är lika stor vid varje betalningstillfälle. Eventuella ränteändringar kan dock påverka antingen storleken på annuiteten (månadskostnaden) eller lånets återbetalningstid.

Fördelning av ränta och amortering: I början av lånets löptid består annuiteten till största del av räntekostnader. Efterhand som lånet betalas av kommer denna fördelning viktas om för att, mot slutet av löptiden, till största del bestå av amortering.

Annullation är ett begrepp som är förknippat med försäkringar. Annullation innebär att en försäkring, av olika anledningar, sägs upp innan avtalstiden löpt ut. Uppsägningen kan göras av såväl försäkringstagaren som försäkringsbolaget.

Anskaffningsvärde är det belopp som betalas när du köper (anskaffar) en produkt eller tillgång. Utöver den faktiska inköpssumman består anskaffningsvärdet även av andra kostnader som tillkommer i samband med köpet. Begreppet används ofta i samband med aktiehandel.

Autogiro är en betaltjänst som innebär att en betalning görs automatiskt från ditt konto. Vanligen görs dragningen i slutet av månaden, men det kan dock variera beroende på vad som avtalats med företaget som drar pengarna. Ett företag måste ha ditt medgivande när ett autogiro ska aktiveras. 

Avbetalning är en form av kreditköp som innebär att du erhåller en vara eller tjänst men betalar för den i efterhand. Det handlar helt enkelt om att dela upp betalningen i flera mindre betalningar under en viss tidsperiod. Hur avbetalningen regleras avtalas mellan den som köper produkten eller tjänsten och det företag som säljer den. Villkoren för avbetalning kan också framgå av och presenteras på den första fakturan.