Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

P

PEP är en förkortning av det engelska begreppet ”Politically Exposed Person” och syftar på en person som, av olika anledningar, är i en politiskt utsatt ställning. För att anses vara en person i politiskt utsatt ställning ska man ha eller ha haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt penningtvättslagen måste banken ha uppgifter om vilka av bankens kunder som är person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

På Bankföreningens hemsida kan du läsa mer om PEP 

Påminnelseavgift är en avgift som kan tillkomma vid försenad eller utebliven betalning. Utöver påminnelseavgift har betalningsmottagaren även möjlighet att ta ut en dröjsmålsränta när betalningen inte gjorts i tid. Se även förklaring av dröjsmålsränta