Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

K

KALP är en förkortning och sammanskrivning av orden ”Kvar att leva på”. Det är en kalkyl som de flesta kreditinstitut använder för att kontrollera och säkerställa att den sökande kan betala de nya kostnader som ett eventuellt lån innebär. En KALP har även för avsikt att värna den sökandes ekonomiska intressen genom att minimera risken för överbelåning.

Kapitalskuld är det faktiska belopp som du lånar i samband med att du tar ett lån. I kapitalskulden inkluderas inte andra tillkommande kostnader så som ränta och eventuella avgifter (exempelvis avi- och uppläggningsavgift).

Karens är den första tiden av ett försäkringsfall under vilken det inte utgår någon ersättning från försäkringen. Om du exempelvis blir sjukskriven kan karenstiden innebär att du inte får någon ersättning för de första 30 dagarna av din sjukskrivning. Karenstidens längd kan variera en hel del beroende på vilka typ av försäkring det är och vilket företag som erbjuder försäkringen.

Kontantinsats är det belopp och den del av bostaden som ska finansieras utan bolån. Kontantinsatsen ska för närvarande vara minst 15 % av bostadspriset. I regel är det rekommenderat att finansiera kontantinsatsen med eget kapital.

Kontraktsränta är kopplat till den formen av kreditprodukter där det finns ett beviljat kredit- eller låneutrymme. Kontraktsränta betalas vanligen i förskott och är en viss procentsats av det beviljade kredit- eller låneutrymmet. Betalas oavsett om krediten utnyttjas eller ej. Kontraktsränta kan också gå under benämningarna limitränta, kreditavgift och årsavgift.

Kredit innebär att du har möjlighet att skjuta upp betalningen av en vara eller tjänst till ett senare tillfälle. Ordet kredit kan både syfta på att låna pengar och att köpa något på avbetalning.

Ett exempel på en kredit är kreditkort. När du köper något med ett kreditkort betalar du inte med dina egna pengar vid köptillfället, utan får en faktura i efterhand. När fakturan ska betalas kan du i många fall välja att dela upp din betalning om du vill det. Tänk på att det då ofta tillkommer en ränta på utnyttjad kredit.

Kreditgivare är samma sak som borgenär. I de flesta fall är det en bank eller ett kreditinstitut som är kreditgivare, men det kan också vara en privatperson. Se även förklaring av borgenär och långivare.

I samband med att du ansöker om ett lån gör långivaren (borgenären) en kreditprövning. Då bedöms både din återbetalningsförmåga och om du uppfyller kraven för att beviljas ett lån.

Kreditränta är den ränta som en kund får betala för ett lån eller en utnyttjad kredit. Denna ränta anges med ytterst få undantag som en årsränta.

Kredittagare är samma sak som gäldenär. Kredittagaren är oftast en privatperson, men kan också vara ett företag eller en annan juridisk person. Se även förklaring av gäldenär och låntagare.

En kreditupplysning, i vissa sammanhang även kallat en UC, är ett dokument som tillhandahålls av kreditupplysningsföretag. Innehåller bland annat information om en persons ekonomiska situation (befintliga krediter/lån, taxerad inkomst och liknande), civilstånd och aktuella adressuppgifter. Det framgår även hur många kreditförfrågningar som gjorts de senaste 12 månaderna. Informationen i kreditupplysningen är en viktig del av det underlag som en bank eller ett kreditinstitut utgår från när en ansökan om ett lån/en kredit bedöms.

Kreditvärdighet är en uppskattning av din ekonomiska situation och fungerar som en slags riskprofil. Mer precist är det ett mått på dina förutsättningar att betala tillbaka din skuld till långivaren. Enkelt förklarat innebär en låg kreditvärdighet att banken, med största sannolikhet, ej kommer bevilja något lån.

Kronofogden, eller Kronofogdemyndigheten, är en så kallad förvaltningsmyndighet som har till uppgifter att se till att obetalda skulder blir betalda. Utöver det ger myndigheten även stöd och råd till den som ska betala.

Läs mer om myndigheten på Kronofogdens hemsida

Kvalificeringstid är ett begrepp som ofta förekommer i försäkringssammanhang. Kvalificeringstiden är den period som du måste ha haft en försäkring innan du kan utnyttja den. Om en skada inträffar under kvalificeringstiden ger försäkringen ingen ersättning.