Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Nyhetsbrev: Information om behandling av personuppgifter

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar lämnade personuppgifter vid hantering och utskick av nyhetsbrev.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna vi samlar in är din e-postadress, detta gör vi för att leverera våra nyhetsbrev till dig som prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter så länge du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet. Under den perioden är det vi som har tillgång till uppgifterna, och Multinet som är personuppgiftsbiträde.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, antingen via länk för avregistrering i skickade nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via telefon eller i Internetbanken.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Lån & Spar Sverige, bankfilial Org.nr 516406-0971 Postadress: Box 4114, SE–203 12 Malmö  Telefonnummer: 040-205 600 E-post: info@lsb.se Webb: lsb.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud i Lån & Spar Bank nås på adress, Lån & Spar Bank A/S, Att: DPO, Højbro Plads 9-11, 1200 Köpenhamn, Danmark.