Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Banksekretess

Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen.

Banksekretessen omfattar även kundens tidigare förbindelser med banken; den upphör alltså inte i och med att någon slutar att vara kund i banken. Sekretessen för bankanställda gäller även om den anställde slutar sin anställning i banken. 

Lån & Spar Bank behandlar alla uppgifter om enskilda kunder med sekretess. Det innebär att vi inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om dig till utomstående.

Regelverket syftar till att du som kund ska ha ett fullt förtroende för oss. I vissa fall är vi enligt gällande regelverk skyldig att lämna ut kunduppgifter till bland annat myndigheter.
Referens: Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse