Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Låneskydd

När det oförutsedda händer är det extra skönt att ha en ekonomisk trygghet. Ett Låneskydd hjälper dig att betala för ditt lån om du exempelvis blir sjukskriven eller förlorar din inkomst.

Ett par står under sitt paraply och kollar på en mobiltelefon
Ikon på paraply som symboliserar låneskydd
Kostnadsfritt i 3 månader
Ikon på paraply som symboliserar låneskydd
Ingen självrisk
Ikon på paraply som symboliserar låneskydd
Ingen uppsägningstid

Försäkring av ditt lån

Låneskydd är en försäkring som hjälper dig att betala ditt lån om du exempelvis skulle bli sjukskriven, förlora din inkomst eller behöva vårda en nära anhörig. Skulle det värsta hända är du också försäkrad om du skulle gå bort. Låneskyddet omfattar ditt lån hos oss och är frivilligt. 

Vår låneskyddsförsäkring är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Gjensidige och ger dig och din familj en bra ekonomisk trygghet när du inte har möjlighet att betala ditt lån. 

Så fungerar det

Om du är under 65 år ansluts du automatiskt till vår låneskyddsförsäkring när du tar ett nytt lån hos oss. De tre första månaderna extraamorteras ett belopp motsvarande din månatliga försäkringskostnad på krediten, och därmed betalar du inget för försäkringen de första månaderna. 

Låneskyddsförsäkringen betalar månadskostnaden för ditt lån upp till ett månadsbelopp om max 15 000 kr om du skulle behöva nyttja försäkringen. 

Låneskyddet kostar 8,5 % av din månadskostnad för lånet. Är ni två låntagare och båda väljer att teckna låneskyddsförsäkringen betalar ni istället 7 % av månadskostnaden per försäkrad.

Skulle försäkringen inte passa dig kan du självklart säga upp den utan uppsägningstid genom att kontakta oss. 

När gäller Låneskyddsförsäkringen?

Låneskyddsförsäkringen kan ge dig som försäkringstagare ersättning i ett flertal olika situationer. Om du behöver nyttja den är det viktigt att komma ihåg att försäkringen både har kvalificeringstid och karenstid. 

Arbetsoförmåga

Vår låneskyddsförsäkring omfattar olycksfallsskada, sjukdom (inklusive psykisk ohälsa), arbetsoförmåga vid graviditet och vård av nära anhörig. Försäkringen gäller om du har rätt till sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, tillfällig föräldra- eller närståendepenning från Försäkringskassan.

Ofrivillig arbetslöshet

Om du blir uppsagd och helt arbetslös har du möjlighet att utnyttja vårt låneskydd. Du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och får inte ha haft kännedom om uppsägningen innan kvalificeringstiden är avklarad. 

Sjukhusvistelse

Hamnar du på sjukhus har du möjlighet att få ersättning om sjukhusvistelsen är längre än 7 sammanhängande dagar. 

Dödsfall

Vårt låneskydd täcker den försäkrades andel av kvarvarande skuld, dock max 350 000 kr per försäkrad.

Kvalificeringstider

Innan någon ersättning kan betalas ut krävs att du har haft låneskyddsförsäkringen under en viss bestämd tid. Det kallas kvalificeringstid och är helt avgörande för när du kan få ersättning. Däremot finns ingen kvalificeringstid vid dödsfall. Våra kvalificeringstider är:

 • 30 dagar vid arbetsoförmåga
 • 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet
 • 30 dagar vid sjukhusvistelse

Karenstid 

Utöver kvalificeringstid finns även en karenstid. Det innebär att ersättning inte kan lämnas under den första perioden av nedsatt arbetsoförmåga, sjukhusvistelse eller arbetslöshet. Vid dödsfall finns ingen karenstid. Våra karenstider är: 

 • 30 dagar vid olycksfall, sjukdom och vård av nära anhörig
 • 30 dagar vid arbetslöshet 
 • 7 dagar vid sjukhusvistelse 

Priser för Låneskydd

Låneskyddet kostar 8,5 % av din månadskostnad för lånet. Är ni två låntagare och båda väljer att teckna låneskyddsförsäkringen betalar ni istället 7 % av månadskostnaden per försäkrad.

Som två låntagare är det möjligt att bara den ena personen tecknar en försäkring. Om så är fallet bör man vara medveten om att försäkringen endast gäller för försäkringstagaren.

Prisexempel för en låntagare: Om månadskostnaden är 1 000 kronor betalar du 85 kronor i månaden för försäkringen (1 000*0,085=85).

Prisexempel för två låntagare: Om månadskostnaden för lånet är 1 ­000 kronor betalar ni 70 kronor i månaden per person för försäkringen (1 000*0,07=70).

Kriterier för låneskydd

 • Du har fyllt 18 år men inte 65 år
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du är fullt arbetsför
 • Du är tillsvidareanställd
 • Du har inte kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet
En man pratar i telefonen och kolla på laptopen

Ansök om Låneskydd

Du som ingått avtal om kredit med oss kan teckna låneskyddsförsäkringen. 

OM LÅNESKYDD

Vanliga frågor & svar

När det oförutsedda händer är det extra skönt att ha en ekonomisk trygghet. Ett låneskydd hjälper dig att betala för ditt lån om du exempelvis blir sjukskriven eller förlorar din inkomst. 

Med ett Låneskydd försäkrar du dina återbetalningar på lån i Lån & Spar Bank. Försäkringen är frivillig och kan hjälpa dig att betala dina lånekostnader om du blir sjukskriven, förlorar din inkomst på grund av uppsägning eller behöver vårda en nära anhörig.

Läs mer

Premien för Låneskyddet är 8,5 % av din månadskostnad för lånet. Är ni två låntagare och båda väljer att teckna låneskyddsförsäkringen betalar ni istället 7 % av månadskostnaden per försäkrad.

Det Låneskydd som vi erbjuder är en frivillig gruppförsäkring och kan därmed säga upp när som helst under lånets löptid.

Läs mer

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du göra en skadeanmälan gällande ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga, vård av nära anhörig eller dödsfall direkt till Gjensidige.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.

Mer om låneskydd

Pappa och son spelar fotboll

Ekonomiskolan

Låneskyddsförsäkring – vad är det och när är det bra att ha?

Samarbete mellan Lån & Spar Bank och Gjensidige

Nyheter

Utökat samarbete kring försäkringar