Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Låneskydd

När det oförutsedda händer är det extra skönt att ha en ekonomisk trygghet. Ett Låneskydd hjälper dig att betala för ditt lån om du exempelvis blir sjukskriven eller förlorar din inkomst.

Mamma kollar på en surfplatta med sina två barn

Så här fungerar Låneskydd

Vi på Lån & Spar Bank tycker det är viktigt att kunna ge dig den trygghet som du behöver om det oplanerade händer. Därför har vi tagit fram en smart och bra låneskyddsförsäkring som hjälper dig att klara av en plötsligt förändrad ekonomisk situation. Skulle det värsta hända är du också försäkrad om du skulle gå bort. 

Vår låneskyddsförsäkring är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Gjensidige och ger dig och din familj en bra ekonomisk trygghet om du skulle bli sjukskriven, förlora din inkomst eller behöva vårda en nära anhörig. Låneskyddet omfattar ditt lån hos oss och är frivilligt. Har du inte redan vårt Låneskydd går det självklart bra att ansöka om det i efterhand. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du är under 65 år ansluts du automatiskt till försäkringen när du tar ett nytt lån. De första tre månaderna är försäkringen kostnadsfri, men ett månatligt belopp motsvarande försäkringspremien debiteras dessa tre månader och används för extraamortering på krediten. Skulle försäkringen inte passa dig kan du självklart säga upp den utan uppsägningstid. 

Tjej kollar om hon kan teckna låneskyddsförsäkring

Ansök om Låneskydd

Du som ingått avtal om kredit med oss kan teckna försäkringen. Tänk även på detta:

  • Du har fyllt 18 år men inte 65 år
  • Du är folkbokförd i Sverige
  • Du är fullt arbetsför
  • Du är tillsvidareanställd
  • Du har inte kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet

När gäller Låneskyddsförsäkringen?

Arbetsoförmåga

Vår låneskyddsförsäkring omfattar olycksfallsskada, sjukdom (inklusive psykisk ohälsa), arbetsoförmåga vid graviditet och vård av nära anhörig. Försäkringen gäller om du har rätt till sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, tillfällig föräldra- eller närståendepenning från Försäkringskassan.

Ofrivillig arbetslöshet

Om du blir uppsagd och helt arbetslös har du möjlighet att utnyttja vårt låneskydd. Du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och får inte ha haft kännedom om uppsägningen innan kvalificeringstiden är avklarad. 

Dödsfall

Vårt låneskydd täcker den försäkrades andel av kvarvarande skuld, dock max 350 000 kr per försäkrad.

Sjukhusvistelse

Hamnar du på sjukhus har du möjlighet att få ersättning om sjukhusvistelsen är längre än 7 sammanhängande dagar. 

Kvalificeringstider

För att du ska kunna använda din låneskyddsförsäkring behöver den ha varit aktiv under en viss bestämd tid. Våra kvalificeringstider är:

  • 30 dagar vid arbetsoförmåga
  • 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet
  • 30 dagar vid sjukhusvistelse
  • Ingen kvalificeringstid vid dödsfall

OM LÅNESKYDD

Vanliga frågor & svar

När det oförutsedda händer är det extra skönt att ha en ekonomisk trygghet. Ett låneskydd hjälper dig att betala för ditt lån om du exempelvis blir sjukskriven eller förlorar din inkomst. 

Med ett Låneskydd försäkrar du dina återbetalningar på lån i Lån & Spar Bank. Försäkringen är frivillig och kan hjälpa dig att betala dina lånekostnader om du blir sjukskriven, förlorar din inkomst på grund av uppsägning eller behöver vårda en nära anhörig.

Läs mer

Premien för Låneskyddet är 8,5 % av din månadskostnad för lånet. Är ni två låntagare och båda väljer att teckna låneskyddsförsäkringen betalar ni istället 7 % av månadskostnaden per försäkrad.

Det Låneskydd som vi erbjuder är en frivillig gruppförsäkring och kan därmed säga upp när som helst under lånets löptid.

Läs mer

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du göra en skadeanmälan gällande ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga, vård av nära anhörig eller dödsfall direkt till Gjensidige.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.

Mer om låneskydd

Pappa och son spelar fotboll

Ekonomiskolan

Låneskyddsförsäkring – vad är det och när är det bra att ha?

Samarbete mellan Lån & Spar Bank och Gjensidige

Nyheter

Utökat samarbete kring försäkringar