Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Paraply som symboliserar försäkringar

Frågor om försäkringar

Har det hänt något som gör att du behöver nyttja ditt Låneskydd så behöver du göra en skadeanmälan. Skadeanmälan fylls i av dig som kund och skickas sedan direkt till försäkringbolaget Gjensidige.

Läs mer

Premien för Låneskydd ingår i månadskostnaden för lånet. Både månadskostnaden och premien för låneskyddet betalas genom att man gör en överföring till sitt Servicekonto i Lån & Spar Ban, som är kundens återbetalningskonto för lånet.

Alla som har fyllt 18 år men inte 65 år, och är folkbokförd i Sverige, kan teckna en försäkring. Man ska vara fullt arbetsför, vara tillsvidareanställd samt inte ha kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet.

Ja, fritidshusförsäkringen kan ge ersättning för en fuktskada såvida skadan inte är orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel.

Vi föreslår att du gör en lista över dina saker och sedan räknar ut vad dessa kan vara värda idag och slutligen får du en totalsumma. På så sätt kan du se om du behöver en försäkring som täcker lösöre för 200 000 kr eller om dina saker kan ha ett värde upp mot 1 000 000 kr.

Läs mer

Försäkringen gäller i fritidshuset upp till i försäkringsbrevet angivet belopp för lösegendom.

Läs mer

I din fritidshusförsäkring kan du få ersättning för bland annat:

• stöld och skadegörelse

• brand-, explosion- och nedsotningsskador

• vatten- och andra läckageskador

• översvämnings- och naturskador

• skador på installationer och hushållsmaskiner

Läs mer

Det finns flera faktorer som påverkar priset på din försäkring, till exempel var huset ligger, antal våtutrymmen och husets storlek. Det försäkringsbelopp du valt för lösegendom påverkar också priset. Priset på din försäkring påverkas även av ditt val av självrisk.

Läs mer

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar. Egendomsskyddet gäller normalt för din tomt, ditt fritidshus och din lösegendom. Lösegendomar innebär hushållets personliga ägodelar som förvaras i fritidshuset, exempelvis möbler, cyklar, kläder. Av ditt försäkringsbrev framgår vilken egendom som är försäkrad.

Lösöre innefattar alla lösa saker du har hemma som exempelvis kläder, elektronik och möbler. När du ska räkna ut värdet på ditt lösöre rekommenderar vi att du gör en lista över dina saker som har ett högre värde och ungefärligt räknar ut vad dessa kan vara värda idag.

Läs mer