Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

L

Lån utan säkerhet går ofta under benämningen blancolån. Innebär att banken eller kreditgivaren lånar ut pengar utan att ta något objekt som pant för lånet. Se även förklaring av blancolån.

Låneavtal är en synonym till skuldebrev. Likt ordet antyder är det ett avtal i vilket det framgår hur mycket pengar du har lånat samt vilka villkor som gäller för lånet. Skrivs under av den/de personer som ska låna pengar (gäldenär). Se även förklaring av skuldebrev.

Löptid är den avtalade tidsperioden under vilken lånet ska betalas tillbaka. För vissa lån kan räntan i sin tur bindas på olika ränteperioder under löptiden.

Lösenkrav innebär att det beviljade lånet är villkorat och att utbetalning inte kan göras innan ett eller flera befintliga lån betalats av.

Bra att veta! Har vi satt ett lösenkrav behöver du ange följande uppgifter: Vilken bank/kreditgivare det är, belopp som ska lösas eller extraamorteras, lånenummer/kreditnummer, Bankgiro/Plusgiro och referensnummer/OCR-nummer.