Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

M

Medkontohavare är den person som äger ett konto gemensamt med huvudkontohavaren. Om ett konto ägs gemensamt är samtliga kontohavare ansvariga för de transaktioner som sker på kontot. När kontot ska avslutas måste samtliga kontohavare godkänna avslutet.

Medlåntagare är en person som står med på och delar ett lån med den så kallade huvudlåntagaren. Medlåntagaren är solidariskt ansvarig för att skulden betalas tillbaka i sin helhet. Det innebär att såväl huvudlåntagaren som medlåntagaren bär ett lika stort ansvar för aktuell återbetalning. I legal mening görs ingen skillnad på huvud- och medlåntagare. Se även förklaring av solidariskt betalningsansvarig.

Medsökande är den person som ansöker om ett lån tillsammans med huvudsökande. Ofta är det en fördel att ha med en medsökande i sin låneansökan. Se även förklaring av medlåntagare.

Minusränta kallas även för negativ ränta och innebär att räntan ligger under noll procent. I teorin betyder det att du som bankkund kan låna pengar till lägre räntor, men också behöver betala för att ha pengar sparade på ditt bankkonto. I Sverige har vi haft minusränta sedan 2015, men de faktiska effekterna av detta har ännu inte inneburit att privatperson behöver betala för att spara pengar på banken. Avsikten med minusränta är att stimulera utlåning.