Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

B

Bankdagar är de dagar som svenska banker i allmänhet har öppet. En bankdag är samma sak som en vanlig helgfri vardag.

Bankgiro är ett system för hantering av inbetalningar till företag och andra anslutna aktörer. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att betala räkningar i Sverige.

Belåningsgrad är en procentsats som tydligt visar hur stor del av en bostad som är belånad. Enkelt förklarat är belåningsgraden förhållandet mellan bostadens marknadsvärde och storleken på bolånen för samma bostad.

Om du inte har skött dina betalningar kan du få en betalningsanmärkning. En sådan anmärkning påverkar bland annat dina framtida möjligheter att lån beviljas hos banker eller andra kreditinstitut.

Betalningsfri månad innebär att kredittagaren har möjlighet att skjuta upp betalningen för ett lån eller en kredit. Under den betalningsfria månaden behöver varken amortering, ränta eller andra avgifter betalas.

En påminnelse som skickas till dig om du inte har betalat en faktura i tid. Det är en uppmaning från betalningsmottagaren för att uppmärksamma dig på att det finns en innestående skuld som ännu inte har reglerats. Se även förklaring av påminnelseavgift.

Blancolån är en annan benämning på ett lån utan säkerhet. Innebär att banken eller kreditgivaren som lånar ut pengarna inte tar något objekt, exempelvis ett hus eller en bil, som säkerhet för lånet. Se även förklaring av lån utan säkerhet.

Bolånetak är ett begrepp som har med belåning av bostad att göra och innebär att du inte får låna mer än 85 procent av bostadens värde. Om du ska köpa bostad och tar ett bolån behöver du alltså kunna finansiera resterande 15 procent själv som en så kallad kontantinsats. Syftet med bolånetaket är att skydda dig som låntagare och minska risken för överbelåning. Bolånetaket infördes i Sverige den 1 oktober 2010 på initiativ av Finansinspektionen.

Borgensman är en person som går i borgen för låntagaren (gäldenären). Det innebär att borgensmannen förbinder sig att betala tillbaka skulden om gäldenären själv inte kan fullgöra sin förpliktelse att slutföra återbetalningen.

Borgenär är ett annat ord för den part som lånar ut pengar till en annan part. Borgenären är vanligen en bank eller ett kreditinstitut, men kan också vara en privatperson. Se även förklaring av långivare och kreditgivare.

Brutto är ett värde/en summa innan aktuella avdrag gjorts. Exempel på avdrag kan vara moms, skatt och rabatter.

Bunden ränta innebär att räntan är bunden under en bestämd tidsperiod. Som låntagare är man då garanterad avtalad ränta under hela den aktuella räntebindningsperioden. Vanligt förekommande i samband med bolån.