Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilket ord är du nyfiken på idag?

Bankordlista

R

Rak amortering innebär att det alltid är samma belopp som amorteras vid varje avtalat betalningstillfälle. Utöver amortering tillkommer ränta. Den totala månadskostnaden för lånet är högre i början men minskar efterhand som skulden betalas av.

Det finns olika typer av räntesatser. Två vanligt förekommande räntesatser i lånesammanhang är nominell ränta (ibland bara omnämnd som ränta) och effektiv ränta. Se förklaring av nominell ränta respektive effektiv ränta.

Ränteskillnadsersättning uppstår när du som låntagare (gäldenär) väljer att lösa ett bundet lån i förtid. Ränteskillnadsersättning är inte en avgift utan en ersättning som långivaren (borgenären), exempelvis banken, har rätt att ta ut för att täcka den förlust som uteblivna ränteintäkter innebär.

Rörlig ränta innebär att räntan kan förändras över tid. En rörlig ränta kan därmed både höjas och sänkas.