Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Därför ställer banken frågor

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättslagen ställer krav på alla banker att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Det innebär att vi behöver ha god kännedom om dig som kund och förstå syftet med de tjänster du vill ha hos oss och hur det ska användas. Av den anledningen ställer vi frågor till dig när du ansöker om till exempel lån eller konto.

Du måste också kunna identifiera dig med BankID i samband med att du ingår avtal om tjänst. Vi ställer samma frågor till alla kunder och den information du lämnar omfattas av banksekretessen.

Läs mer hos svenska Bankföreningen

Referens: Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Banken står under tillsyn av danska Finanstilsynet (finanstilsynet.dk), och under viss tillsyn av svenska Finansinspektionen (fi.se).

FATCA och CRS

I samband med att du blir kund eller öppnar ny produkt i Lån & Spar Bank eller vi får indikation om att du kan vara skattskyldig i annat land än Sverige är vi skyldighet att inhämta uppgifter (egenförsäkran) från dig gällande bland annat din skatterättsliga hemvist.

Banken lämnar årligen kontrolluppgifter till Skatteverket, som därefter överför dem till de länder Sverige har avtal med gällande informationsutbyte (FATCA och CRS).

FATCA

Finansiella institut runt om i världen ska som följd av den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) lämna uppgifter om amerikanska personers kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, Internal Revenue Service (IRS).

För att underlätta för finansiella institut som ska lämna dessa uppgifter har Sverige ingått avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Är du amerikansk medborgare eller skattemässigt bosatt i USA (t.ex. Green card holder) omfattas du av FATCA.

CRS

Sverige har undertecknat ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Har du skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas du av CRS.

Referens: FATCACRS