Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den mest grundläggande typen av bilförsäkring och är obligatorisk enligt svensk lag. Försäkringen ersätter personskador och skador på andras egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Vad täcker trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är den lägsta graden av försäkringsskydd du kan välja till din bil, och är obligatoriskt enligt svensk lag. Den täcker följande: 

Check mark

Personskador

Vid en eventuell olycka som du orsakar täcker trafikförsäkringen personskador på förare, passagerare och personer som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. 

Check mark

Skador på andras fordon och egendom

Trafikförsäkringen ersätter de skador som du har vållat med din bil på någon annans fordon eller egendom. Det kan exempelvis handla om skador på hus, trädgård, bil eller cykel. 

Check mark

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa till följd av en ersättningsbar skada, exempelvis en trafikolycka eller ett inbrott i din bil, kan du får ersättning för krishjälp i form av kristerapi hos legitimerad psykolog.

Viktigt att tänka på!

Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil eller på eventuella saker som transporteras i bilen. För att få skydd för dessa typer av skador behöver du teckna en helförsäkring  eller en halvförsäkring.

Tjej som kör bil

När bör du teckna en trafikförsäkring?

För att du ska få köra din bil behöver du först teckna en trafikförsäkring. Enligt svensk lag krävs denna grundläggande bilförsäkring från den dag du blir ägare till ett fordon, även om du inte kör eller använder bilden redan från första dagen. Däremot finns inget lagkrav på försäkring om fordonet är avställt eller av annan anledning avregistrerat hos Transportstyrelsen.

Om du vill ha ett försäkringsskydd som är mer omfattande, och som kan lämna ersättning för fler typer av skador, jämfört med trafikförsäkringen behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.

Vad händer om du inte har en trafikförsäkring

Om du äger ett fordon som är registrerat hos Transportstyrelsen och inte har en trafikförsäkring (eller annan bilförsäkring) riskerar du att få något av följande: 

  1. Straffavgift: Om du har en bil som är påställd och oförsäkrad, kommer Trafikförsäkringsföreningen att debitera dig 180 kr per dag som din bil är oförsäkrad. Detta gäller oavsett om du använder bilen eller inte.
  2. Rättsliga konsekvenser: Du kan bli åtalad för brott mot trafikskadelagen och riskera böter eller fängelsestraff.
  3. Ekonomiska konsekvenser: Att köra utan trafikförsäkring innebär inte bara onödiga risker, det kan även få ekonomiska konsekvenser och påverka din privatekonomi negativt. Straffavgifter och rättsliga konsekvenser i form av böter och rättegångskostnader kan bli kostsamt.