Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Anmäl skada

Har du varit med om något och behöver nyttja ditt försäkringsskydd? Anmäl din skada direkt till Gjensidige om det gäller en sakförsäkring, eller till ERV om du behöver nyttja kortförsäkringen. 

Två personer som tvättar en bil

Anmäl skada på bil

Om du exempelvis fått ett stenskott, en maskinskada eller fått bilen skadad i en krock anmäler du skada direkt hos Gjensidige. 

Vägassistans eller bärgning?
Om du varit med om en olycka och behöver vägassistans eller bärgning kan du ringa 0771-614 614 dygnet runt för hjälp. 

Anmäl bilskada
Tvättmaskin som svämmar över

Anmäl skada på hus och hem

Gäller för dig och dina saker i exempelvis följande situationer: 

 • Förlorade eller skadade ägodelar
 • Inbrott, stöld eller rån
 • Vattenskada
 • Brandskada
 • Skada orsakad av skadedjur.
Anmäl skada på hus & hem
En tjej hjälper en äldre herre

Låneskydd

Om du har ett lån hos oss och behöver nyttja din låneskyddsförsäkring, gör du din skadeanmälan direkt hos Gjensidige. Gäller i följande situationer: 

 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Arbetsoförmåga och vård av nära anhörig
 • Dödsfall.
Nyttja låneskyddsförsäkringen
Flygplansvinge

Kortförsäkring

Exempel på situationer du kan anmäla om du har ett kreditkort och vill använda dig av ditt försäkringsskydd:  

 • Bagageförsening vid utlandsresa 
 • Tankning av fel bränsle
 • Skada, förlust eller stöld av produkt.

Fullständiga försäkringsvillkor

I de fullständiga försäkringsvillkoren kan du läsa mer om när försäkringen kan lämna ersättning.

Skadeanmälan

Vanliga frågor & svar

I villahemförsäkringen ingår skydd för din lösegendom i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller för din villa eller ditt radhus och övriga byggnader som finns angivna på försäkringsbrevet. Vad som är försäkrat framgår av ditt försäkringsbrev.

Läs mer

Försäkringen gäller under den försäkringsperiod som anges i ditt försäkringsbrev, vanligtvis en period om ett år. Om du inte aktivt väljer att säga upp din försäkring förnyas den automatiskt. 

Läs mer

Försäkringen gäller i Sverige samt de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet, vilka är nästan samtliga länder i Europa. Din bilförsäkring gäller i följande länder: 

Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen gäller däremot i hela världen för skada som, till följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon, tillfogas dig som är svensk medborgare eller har din hemvist i Sverige.

Vilken försäkring du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver och vill ha. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för mer information.

Du kan välja mellan:

Läs mer

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den omfattar också andra personer i hushållet som bor och är folkbokförda på den adress som anges som "försäkringsställe" i försäkringsbrevet. Av försäkringsbrevet framgår tydligt antalet personer som är försäkrade.

Ja, fritidshusförsäkringen kan ge ersättning för en fuktskada såvida skadan inte är orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel.