Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Kortförsäkring

I Lån & Spar Bank Mastercard ingår alltid en kostnadsfri kortförsäkring. Den ger dig både en kompletterande reseförsäkring och ett försäkringsskydd vid bland annat feltankning och köp av hushållsmaskiner eller hemelektronik. 

Kvinna sitter i en bil med sitt Lån & Spar Bank kreditkort
Ikon på kreditkort
Kompletterande reseförsäkring
Ikon på kreditkort
Nya nycklar vid förlust
Ikon på kreditkort
Skydd vid köp av hemelektronik
Ikon på kreditkort
Skydd vid ID-stöld

När gäller försäkringen?

Tänk på att det alltid är bra att läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Då vet du vad som gäller om olyckan är framme och du behöver utnyttja din kortförsäkring.

Reseförsäkring

Den kompletterande reseförsäkringen ger dig som betalar mer än halva din resa med ditt Lån & Spar Bank Mastercard ett begränsat skydd vid avbeställning, bagage- eller ankomstförsening och olycksfall. Det ingår också ett självriskskydd. Försäkringen gäller i högst 60 dagar.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka din resa på grund av olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Du får ersättning för resekostnader upp till 15 000 kr per person eller 45 000 kr per kort.

Bagage- och personförsening

Gäller om ditt eller din familjs bagage blir försenat och inte lämnas ut vid ankomsten till resmålet. Du kan också få en schablonersättning per kort om ni skulle bli försenade till er destination eller på er hemresa.

ID-stöld

Gäller när du eller en familjemedlem blir utsatt för ID-stöld. Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna id-handlingar, körkort, pass eller annan handling med fotografi som är godkänd av bank som id-handling.

Olycksfall

Om en olycksfallsskada som inträffar under resan leder till medicinsk invaliditet (vid invaliditetsgrad från 20% och däröver) eller dödsfall lämnar försäkringen ersättning.

Självriskskydd

Självriskskyddet gäller om en ersättningsbar skada inträffar i din permanenta bostad under din utlandsvistelse eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet.

Förlust av nyckel

Gäller vid förlust av hem- eller fordonsnyckel på grund av stöld, rån eller annan oförutsedd händelse. Försäkringen gäller även vid ofrivillig inlåsning av nyckel i fordon eller i din permanenta bostad där du är folkbokförd. 

Tankning av fel bränsle

Försäkringen gäller när kortet används till 100% för betalning vid tankning av drivmedel. Försäkringen gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och sedan i 60 dagar. 

Självriskeliminering hyrbil (utlandsresa)

När du betalar mer än 50 % av din resa med ditt kort ingår självriskeliminering för hyrbil. Försäkringen gäller om du hyr bil, husbil, vespa eller moped av auktoriserad uthyrningsfirma utomlands och den blir skadad eller stulen.

Tjej sitter i bilen och visar sitt Lån & Spar Bank Mastercard

Vem omfattas av kortförsäkringen?

Försäkringen gäller inte bara för dig som kortinnehavare av Lån & Spar Bank Mastercard, utan också för din make, maka, registrerade partner eller sambo och barn under 23 år som fortfarande bor hemma. Barnen omfattas vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen gäller dessutom barnbarn som reser med mor- eller farföräldrar.

Om kortförsäkring

Vanliga frågor & svar

Vad som ersätts genom kortförsäkringen är olika beroende på vilken typ av skada eller händelse det gäller. Exempelvis så får du ett skydd vid inköp av elektronik och borttappade nycklar. Försäkringen omfattar även en reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Du som ansökt om vårt kreditkort och fått det beviljat samt aktiverat omfattas av kortförsäkringen när du handlar med kortet. Försäkringen gäller under förutsättning att du är bosatt i Norden.

Hur mycket försäkringen täcker är olika beroende på vilken typ av skada och händelse det gäller. Vid feltankning är högsta ersättningsbelopp 3000 kr per skada. Vid nyttjande av reseskyddet är höga ersättningsbelopp för självriskskydd för hemförsäkring 10 000 kr per skada.

Försäkringen omfattas av dig som kortinnehavare av Lån & Spar Bank Mastercard, men även för din make, maka, registrerade partner eller sambo och barn under 23 år som fortfarande bor hemma. Barnen omfattas oavsett om de reser med dig eller på egen hand.

Läs mer

Behöver du göra en skadeanmälan?

Om du är med om något som omfattas av din försäkring ska du så snart som möjligt göra en skadeanmälan till Europeiska ERV.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Europeiska ERV Filial.