Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Bilförsäkring

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker bland annat stöld, brand och vagnskada. Vilket skydd behöver du?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och täcker ett flertal skador så som glasskador, brandskador och stöld. 

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest omfattande bilförsäkringen. Med en helförsäkring kan du få ersättning om din bil skadas vid exempelvis en trafikolycka eller vid en plåtskada. 

bilförsäkring

Teckna en Bilförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Offerten är inte bindande.

När du samlar fler försäkringar

Samlingsrabatt

10 % rabatt

Om du tecknar 2 försäkringar får du 10 % rabatt på årspremien.

15 % rabatt

Om du tecknar 3 försäkringar får du 15 % rabatt på årspremien.

Vilket försäkringsskydd behöver du?

Vilket försäkringsskydd du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Det kan exempelvis bero på bilens värde, men även hur ny bilen är. Tänk på att trafikförsäkringen är obligatorisk. 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

 

 

 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Kris

 

 

 

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Allrisk

 

 

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel.

Brand

 

 

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Glasruta

 

 

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr.

Maskinskada

 

 

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Räddning

 

 

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Rättsskydd

 

 

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Stöld

 

 

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Vagnskada

 

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

Pluspaketet 99 kr/mån

Pluspaketet är ett tillägg till halv- och helförsäkringen. Med pluspaketet är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Exempelvis ingår följande:

Check mark

Bärgning till verkstad

Check mark

Reparation på plats

Check mark

Däckbyte vid punktering

Check mark

Låsöppning

Check mark

Kostnader för hyrbil upp till 75 dagar

Check mark

Hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision

Hur ska man tänka kring försäkring när man köper en bil?

Dags att köpa ny bil? Då kan det vara värt att få koll på vad bilförsäkringen kommer att kosta varje månad för att undvika en jobbig överraskning. Men vad påverkar priset och vad behöver man veta när man tecknar en ny försäkring?

Bil kör på landsväg

Om bilförsäkring

Vanliga frågor & svar

I försäkringen (utom trafikförsäkringen) ingår den försäkrade bilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för bilen. Exempel på detta är elektronisk utrustning så som fast monterad bilstereo och navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad bildel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe samt en uppsättning hjul utöver de som finns på bilen.

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”.

Läs mer

Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal faktorer som till exempel bilmodell, omfattning på försäkringen och årlig körsträcka. Premien påverkas även av ditt val av självrisk.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet vilka är nästan alla länder i Europa. Det innebär att din bilförsäkring gäller i följande länder:

Läs mer

Du behöver inte kontakta oss vid försäljning av din bil utan försäkringen kommer avslutas från samma datum som ägarbytet sker per automatik.

Läs mer

Om du har krockat med ett djur ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt. Stöld, skadegörelse och olycka med vilt djur ska också polisanmälas.

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.