Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

Läs mer

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Bilförsäkring

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker bland annat stöld, brand och vagnskada. Vilket skydd behöver du?

Hund i bil

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och täcker ett flertal skador så som glasskador, brandskador och stöld. 

Helförsäkring

Helförsäkringen är för dig som vill ha en Vagnskadegaranti vilken ersätter skador på din bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. 

Tjej och kille kollar rabatten på sina laptops

Mer information

Kontakta oss om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja. Du kan även be om att få en offert. Notera att du kan få upp till 15 % rabatt på årspremien om du samlar fler försäkringar hos oss. Genom att fylla i detta formulär binder du dig inte till något. 

Mer information

Hur vill du bli kontaktad?
Vilken/vilka försäkringar är du intresserad av?

Vilket försäkringsskydd behöver du?

Vilket försäkringsskydd du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Det kan exempelvis bero på bilens värde, men även hur ny bilen är. Tänk på att trafikförsäkringen är obligatorisk. 

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Allrisk

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Glasruta

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr. Momentet kan utnyttjas högst tre gånger per försäkringsår.

Kris

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Räddning

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Rättsskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Stöld

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

En icke trafikerad väg i skogen

Pluspaketet 99 kr/mån

Oavsett om du väljer halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/månad.

I paketet ingår till exempel:

  • bärgning till verkstad
  • reparation på plats
  • däckbyte vid punktering
  • låsöppning
  • kostnader för hyrbil upp till 75 dagar
  • hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision.

När du samlar fler försäkringar

Samlingsrabatt

10 % rabatt

Om du tecknar 2 försäkringar får du 10 % rabatt på årspremien.

15 % rabatt

Om du tecknar 3 försäkringar får du 15 % rabatt på årspremien.

Om bilförsäkring

Vanliga frågor & svar

I försäkringen (utom trafikförsäkringen) ingår den försäkrade bilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för bilen. Exempel på detta är elektronisk utrustning så som fast monterad bilstereo och navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad bildel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe samt en uppsättning hjul utöver de som finns på bilen.

Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal faktorer som till exempel bilmodell, omfattning på försäkringen och årlig körsträcka. Premien påverkas även av ditt val av självrisk.

Läs mer

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet vilka är nästan alla länder i Europa. Det innebär att din bilförsäkring gäller i följande länder:

Läs mer

Du behöver inte kontakta oss vid försäljning av din bil utan försäkringen kommer avslutas från samma datum som ägarbytet sker per automatik.

Läs mer

Du kan välja att betala din försäkring helårs-, halvårs-, kvartals- eller månadsvis. Månadsbetalning sker via autogiro. Väljer du att betala via pappersfaktura så tillkommer en fakturaavgift. Premien för en ny försäkring ska betalas inom 14 dagar.

Läs mer

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”.

Läs mer

Vilken försäkring du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för mer information.

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom och är en försäkring du måste ha enligt lag för att få köra din bil. 

Läs mer

Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den ska börja gälla, gäller den först efter det klockslag då du tecknade den. Försäkringstiden är normalt ett år.

Läs mer

Om du har krockat med ett djur ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt. Stöld, skadegörelse och olycka med vilt djur ska också polisanmälas.

Läs mer

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.