Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Bilförsäkring

Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker bland annat stöld, brand och vagnskada. Vilket skydd behöver du?

Se pris & teckna bilförsäkring

Ta reda på vad en Bilförsäkring kostar för dig.
Försäkringen är framtagen i samarbete med Gjensidige Försäkring.

Ange försäkringstagarens personnummer. Personen behöver ha ett aktivt körkort.
Bilikon

0 kr för att laga stenskott

Får du ett stenskott kan du få det reparerat utan att betala någon självrisk. 

Bilikon

Allrisk ingår i halv- och helförsäkring

Om du har tappat bilnyckeln, tankat fel bränsle eller råkat spilla färg i bagageutrymmet så hjälper vi dig med kostnaderna. 

Bilikon

Samlingsrabatt

Samlar du flera försäkringar hos oss och via Gjensidige kan du få upp till 15 % rabatt. 

Tre olika typer av bilförsäkringar

Vilket skydd behöver du?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den mest grundläggande typen av bilförsäkring och är obligatorisk enligt svensk lag.

Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Den passar dig som vill ta väl hand om din bil.

Försäkringen inkluderar bland annat:

 • Glasskador
 • Brandskada
 • Stöld
 • Skada eller fel på komponenter i till exempel motorn.

Helförsäkring

Helförsäkringen är det mest omfattande skyddet för din bil. En helförsäkring omfattar, utöver trafikförsäkring och halvförsäkring, en vagnskadeförsäkring. Du kan till exempel få ersättning om du:

 • Kolliderar med andra bilar och fordon
 • Kör i diket eller välter
 • Råkar ut för annan yttre påverkan på din bil.

Jämför bilförsäkring & välj den för dina behov

Vilket försäkringsskydd du ska välja beror på hur omfattande försäkring du behöver. Det kan exempelvis bero på bilens värde eller hur ny bilen är. I tabellen nedan kan du jämföra vad som ingår i de olika skydden trafik-, hel- och halvförsäkringen och välja det som passar bäst för dig och din bil. 

 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafik

 

 

 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

 

Självrisk: 1 000 kr.

Kris

 

 

 

Råkar du ut för en ersättningsbar skada, exempelvis en trafikolycka eller ett rån, lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

 

Självrisk: 0 kr. 

Allrisk

 

 

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tanka fel.

 

Självrisk: 1 500 kr. 

Brand

 

 

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

 

Självrisk: 1 500 kr. 

Glasruta

 

 

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr.

 

Självrisk: stenskott: 0 kr, byte av ruta: 1 500 kr.

Maskinskada

 

 

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

 

Självrisk: 0 - 6 000 mil: 1 500 kr, 6 001 - 12 000 mil: 3 000 kr.

Räddning

 

 

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

 

Självrisk: 1 500 kr. 

Rättsskydd

 

 

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

 

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Stöld

 

 

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

 

Självrisk: 1 500 kr. 

Vagnskada

 

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.


Självrisk: 4 000 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr.

Lägg till Pluspaketet för 99 kr/mån

Pluspaketet är ett tillägg till halv- och helförsäkringen. Med pluspaketet är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Exempelvis ingår följande:

Check mark

Bärgning till verkstad

Check mark

Reparation på plats

Check mark

Däckbyte vid punktering

Check mark

Låsöppning

Check mark

Kostnader för hyrbil upp till 75 dagar

Check mark

Hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision

Hur ska man tänka kring försäkring när man köper en bil?

Dags att köpa ny bil? Då kan det vara värt att få koll på vad bilförsäkringen kommer att kosta varje månad för att undvika en jobbig överraskning. Men vad påverkar priset och vad behöver man veta när man tecknar en ny försäkring?

Bil kör på landsväg

Om bilförsäkring

Vanliga frågor & svar

I försäkringen (utom trafikförsäkringen) ingår den försäkrade bilen och utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normalt för bilen. Exempel på detta är elektronisk utrustning så som fast monterad bilstereo och navigationsutrustning. Dessutom gäller försäkringen för avmonterad bildel eller utrustning, om inte annan monterats i dess ställe samt en uppsättning hjul utöver de som finns på bilen.

Bilförsäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsaklig brukare av bilen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

Trafikförsäkringen gäller även för passagerare som drabbas av skada till följd av trafikolycka.

Rättsskyddsförsäkringen gäller för bilens förare och brukare.

En del försäkringsmoment innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. I försäkringsvillkoren hittar du dessa under rubriken ”Försäkringen gäller inte för”. Du har också själv ansvar för hur du ska ta hand om fordonet och vilka aktsamhetskrav du ska följa för att minska risken för skada, exempelvis genom att inte köra rattfull eller delta under street races. När bilförsäkringen inte gäller finns beskrivet i försäkringsvillkoren.

Priset för bilförsäkringen är beroende av ett antal faktorer som till exempel:

 • bilmärke
 • årsmodell
 • var du bor
 • din ålder
 • omfattning på försäkringen
 • årlig körsträcka 
 • samt ditt val av självrisk.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet vilka är nästan alla länder i Europa. Det innebär att din bilförsäkring gäller i följande länder:

Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Du behöver inte kontakta oss vid försäljning av din bil utan försäkringen kommer avslutas från samma datum som ägarbytet sker per automatik. När du ska sälja din bil måste du anmäla ägarbyte till Transportstyrelsen och när bytet har registrerats hos Transportstyrelsen får vi uppgifter om ägarbytet och avslutar din bilförsäkring.

Om du har krockat med ett djur ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt. Stöld, skadegörelse och olycka med vilt djur ska också polisanmälas.

Hur mycket du behöver betala i självrisk beror på vilken typ av skada som åsamkats bilen. Grundsjälvrisken är, om inte annat anges i försäkringsbrevet enligt nedan.

Självrisk

 • Trafikskada: 1 000 kr
 • Stöld, räddning, brand och allrisk: 1 500 kr
 • Glasskada*: 1 500 kr
 • Maskinskada 0–6000 mil: 1 500 kr
 • Maskinskada 6001–12000 mil: 3 000 kr
 • Rättsskydd 20% av kostnaden, lägst 1 500 kr
 • Krisförsäkring: Ingen självrisk
 • Vagnskada: 4 000 kr

* Vid reparation av glasskada, istället för byte av ruta, är självrisken 0 kr.

TEST

Skadeanmälan

Har du råkat ut för en skada eller fått stenskott på bilen? När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.