Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring har du ett tryggt skydd för dig, din familj och dina saker om något händer. Välj mellan tre nivåer; Bas, Lagom och Plus. 

En kvinna sitter hemma i soffan med sin mobil och laptop

Bas

Check mark

Ägodelar försäkrade upp till 500 000 kr

Check mark

Reseförsäkring i 45 dagar ingår 

Check mark

Skydd vid inbrott, brand- och vattenskador

Teckna Bas

Lagom

Utöver det som ingår i Hemförsäkring Bas gäller också:  

Check mark

Ägodelar försäkrade upp till 1 000 000 kr

Check mark

Reseförsäkring i 45 dagar ingår 

Check mark

Allriskförsäkring ingår

Teckna Lagom

Plus

Utöver det som ingår i Hemförsäkring Lagom gäller också:  

Check mark

Ägodelar försäkrade upp till 1 500 000 kr

Check mark

Reseförsäkring i 60 dagar ingår 

Check mark

Allriskförsäkring ingår

Teckna Plus
Hemförsäkring

Teckna en Hemförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Offerten är inte bindande. 

Vilket skydd ska jag välja?

Din hemförsäkring väljer du utifrån hur du bor, vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. Vår översikt visar vad de olika nivåerna innehåller och den ersättning du kan få.

Bas Lagom Plus
Egendom 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr
Lösöre på annan plats 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr
Ansvarsförsäkring
Rättsskydd 250 000 kr 250 000 kr 350 000 kr
Reseskydd 45 dagar 45 dagar 60 dagar
Överfall- och krisförsäkring
Allrisk lösegendom
Mobbning och identitetsskydd
Glöm mig - Web Clean up
Elektronikskydd och självriskreducering
Utökat reseskydd
Underförsäkringsskydd lösegendom

Utökat skydd för specifika händelser

Tilläggsförsäkringar

En gata med bostäder och parkerade bilar

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringen är ett bra skydd för dig som äger din bostadsrätt. Den skyddar dig mot oförutsedda skador i din bostad.

Bostadsrättsförsäkring
En hand plåstrar om ett knä efter ett olycksfall

Fritidsolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfallsskada under den försäkrades fritid.

Fritidsolycksfall
Tre personer åker i en lite båt på havet

Småbåtsförsäkring

Gäller för båt, som drivs med segel eller motor vars effekt är högst 15 hk och vars skrov har en största längd av 6 meter.

Småbåtsförsäkring
Hand som håller i hemnycklar

Uthyrningsförsäkring

Funderar du på att hyra ut ditt fritidshus? Uthyrningsförsäkring kan bland annat lämna ersättning för stöld och skadegörelse, lösegendom och byte av lås. 

Uthyrningsförsäkring

Om hemförsäkring

Vanliga frågor & svar

Hemförsäkringen gäller för din lösegendom. Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.

Läs mer

I hemförsäkringen ingår de som bor och är folkbokförda på den adress som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. Om du är osäker kan du kolla i försäkringsbrevet där antalet försäkrade personer framgår.

Priset på din försäkring bestäms av flera faktorer, så som var du bor, bostadens storlek och antalet försäkrade personer. Valt försäkringsbelopp för lösegendom och ditt val av självrisk påverkar också priset.

Läs mer

Försäkringen gäller under den försäkringsperiod som anges i ditt försäkringsbrev, vanligtvis ett år. Försäkringen förnyas därefter om du inte sagt upp den. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades.

Läs mer

Ja, reseskyddet ingår i vår hemförsäkring under resans första 45 dagar. Har du valt att teckna en Hemförsäkring Plus gäller försäkringen under resans första 60 dagar.

Läs mer

Skadeanmälan ikon för hemförsäkring

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.