Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Halvförsäkring

Skydda din bil mot oväntade händelser med vår Halvförsäkring. Den är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Försäkringen täcker inte bara skador på din bil vid brand, stöld och glasskador, utan ger dig även rättsskydd och assistans på vägen. Med Halvförsäkring kan du känna dig trygg bakom ratten. 

Vad täcker Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en försäkring som du kan lägga till utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Den behövs om du vill ha ett försäkringsskydd som även täcker skador på din egen bil.

 

En halvförsäkring täcker bland annat följande typer av skador:

Check mark

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion, samt om kortslutna elkablar ger andra följdskador.

Check mark

Glasskador

Om bilens glasrutor har spräckts eller krossats kan försäkringen lämna ersättning för det. 

Check mark

Stöld

Försäkringen gäller för eventuell skada på bilen som uppstår vid stöld eller stöldförsök.

Check mark

Assistans och räddning

Om du, av någon anledning, behöver vägassistans eller hjälp att bärga din bil.

Check mark

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist som rör din bil.

Check mark

Maskinskada och elektronik

Om det uppstår ett tekniskt fel på bilen.

Check mark

Kris

Råkar du ut för en trafikolycka eller ett rån, lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Check mark

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. 

Check mark

Allrisk

Allrisk är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel (gäller upp till att bilen är 15 år).

Tjej som kör bil

Vem behöver Halvförsäkring?

En halvförsäkring behövs för att täcka skador på din egen bil. Det är person som äger bilen, vanligtvis den som använder bilen mest, som måste teckna försäkringen i sitt namn för att den ska gälla. 

För bilar som är yngre än tre år och har en giltig vagnskadegaranti räcker det med att teckna en halvförsäkring för att vara helförsäkrad. När vagnskadegarantin går ut bör du däremot uppgradera till en helförsäkring för att även i fortsättningen ha samma heltäckande skydd.

Om du har en äldre bil som inte längre har ett högt värde kan det räcka med en halvförsäkring om du vill få ersättning för skador som exempelvis brand, spräckta eller krossade bilrutor och stöld.

Vad du bör tänka på när du väljer mellan halv-och helförsäkring

När du ska välja mellan halvförsäkring och helförsäkring finns det några viktiga punkter att tänka på:

1. Bilens ålder och värde

Om du har en nyare bil med giltig vagnskadegaranti räcker det att teckna en halvförsäkring för att få ett skydd som motsvarar en helförsäkring. När vagnskadegarantin går ut behöver du uppgradera till en helförsäkring för att fortsätta ha samma heltäckande skydd för din bil. Om bilen är äldre och börjar komma upp i ålder behöver det inte nödvändigtvis betyda att du ska nöja dig med en halvförsäkring. Vagnskadeförsäkringen, som ingår i helförsäkringen, har nämligen inte med din bils ålder att göra utan påverkas av vilket värde bilen har.

2. Skyddets omfattning

En halvförsäkring ger bland annat skydd för stöldskador, maskinskada och erbjuder möjlighet till vägassistans. Helförsäkring ger utöver det ett skydd för vagnskador – skador på din egen bil som uppkommer vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse. Det är viktigt att komma ihåg att halvförsäkringen inte täcker alla möjliga skador och händelser som kan inträffa. För ett mer omfattande skydd kan det vara värt att överväga en helförsäkring.

3. Dina individuella behov och din ekonomiska situation

Det bästa alternativet för dig beror på vilka individuella behov du har och hur just din ekonomiska situation ser ut. När du ska göra ditt försäkringsval bör du överväga vilket typ av skydd du vill ha och vad du har råd, och är villig, att betala i försäkringspremie och självrisk.