Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Fritidshusförsäkring

Med vår försäkring kan du känna dig lugn med att ditt andra hem är i trygga händer om det oförutsedda skulle hända. Vår försäkring för fritidshus ger skydd vid bland annat stöld och brand. 

 

Lagom

Check mark

Lösegendom upp till 200 000 kr

Check mark

Egendomsskydd för lösegendom så som möbler, cyklar och kläder

Check mark

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår

Teckna Lagom

Plus

Utöver det som ingår i Fritidshusförsäkring Lagom gäller också:  

Check mark

Lösegendom upp till 1 000 000 kr

Check mark

Allrisk byggnad

Check mark

Ytskikt och tätskikt

Teckna Plus
Fritidshusförsäkring

Teckna en Fritidshusförsäkring

Vi erbjuder trygga och prisvärda försäkringar anpassade efter dina behov. Funderar du på vilken försäkring som passar dig kan du kontakta oss. Eller fyll i formuläret för en offert. Offerten är inte bindande. 

Vilket skydd passar dig?

Vilken försäkring behöver du? Det beror förstås på hur du använder ditt fritidshus och vad du vill att försäkringen ska gälla för.

Lagom

Plus

Ansvarsförsäkring

5 000 000 kr

5 000 000 kr

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som ägare till fritidshuset krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Egendomsskydd byggnad

 

 

Egendom som kan försäkras är fritidshuset och övriga byggnader på tomten. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten. Egendomsskyddet i försäkringen kan lämna ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, brand-, explosion- och nedsotningsskador, vatten- och andra läckageskador, storm-, hagel och blixtskador, översvämnings- och naturskador, skador på installationer och hushållsmaskiner, skador på glasrutor, skador orakade av vilja djur i bostaden, förekomst av skadedjur och merkostnader för annat boende om ditt fritidshus förstörs av brand eller vattenskada.

Egendomsskydd lösöre

200 000 kr

1 000 000 kr

Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.

Krisförsäkring

 

 

Om du drabbas av traumatiskt tillstånd efter brand eller inbrott i det försäkrade fritidshuset ersätter försäkringen behandling hos psykolog.

Rättsskydd

250 000 kr

250 000 kr

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson och ägare av fritidshuset hamnar i en rättstvist. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr varav 40 000 kr för vittnes- och utredningskostnader.

Allrisk byggnad

200 000 kr

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse.

Lösöre Plus

10 000 kr /skadetillfälle

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på utomhusgrill och trädgårdsmöbler som är placerade på den försäkrade fastigheten. Försäkringen gäller även för stöld av skidor och skidutrustning som förvaras i anslutning till den försäkrade bostaden.

Minskat åldersavdrag

 

Försäkringen ersätter det åldersavdrag som överstiger 15 000 kr om försäkrad byggnad drabbas av skada som ersätts enligt avsnitten:
• Egendomsskador
• Allrisk byggnad
• Ytskikt och tätskikt
• Utökat läckageskydd

Underförsäkringsskydd lösegendom

 

Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i fritidshuset överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas.

Utökat läckageskydd

100 000 kr

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Ytskikt & tätskikt

200 000 kr

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada.

UTÖKAT SKYDD FÖR SPECIFIKA HÄNDELSER

Tilläggsförsäkringar

Hand som håller i hemnycklar

Uthyrningsförsäkring

Funderar du på att hyra ut ditt fritidshus? Uthyrningsförsäkring kan bland annat lämna ersättning för stöld och skadegörelse, lösegendom och byte av lås. 

Läs mer
Tre personer åker i en lite båt på havet

Småbåtsförsäkring

Har du en småbåt vid stugan och vill skydda den från oförutsedda händelser? Försäkringen täcker även skador på bockar och täckningsmaterial. 

Läs mer

Om fritidshusförsäkring

Vanliga frågor & svar

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar. Egendomsskyddet gäller normalt för din tomt, ditt fritidshus och din lösegendom. Lösegendomar innebär hushållets personliga ägodelar som förvaras i fritidshuset, exempelvis möbler, cyklar, kläder. Av ditt försäkringsbrev framgår vilken egendom som är försäkrad.

Det finns flera faktorer som påverkar priset på din försäkring, till exempel var huset ligger, antal våtutrymmen och husets storlek. Det försäkringsbelopp du valt för lösegendom påverkar också priset. Priset på din försäkring påverkas även av ditt val av självrisk.

Läs mer

I din fritidshusförsäkring kan du få ersättning för bland annat:

• stöld och skadegörelse

• brand-, explosion- och nedsotningsskador

• vatten- och andra läckageskador

• översvämnings- och naturskador

• skador på installationer och hushållsmaskiner

Läs mer

Ja, fritidshusförsäkringen kan ge ersättning för en fuktskada såvida skadan inte är orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel.

Skadeanmälan

När det otänkbara händer kan du anmäla skadan dygnet runt direkt till Gjensidige. 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Svensk filial, bedriver även försäkringsverksamhet under varumärkena Gouda och Vardia.