Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Helförsäkring

Helförsäkring är den mest omfattande typen av bilförsäkring som du kan teckna för din bil. Den täcker inte bara skador på andra fordon och personer, utan även skador på din egen bil. Försäkringsskyddet har du oavsett om bilen är ute i trafik eller står parkerad. 

Vad täcker Helförsäkring?

Helförsäkring inkluderar allt som ingår i både trafik- och halvförsäkring. Utöver det ingår även vagnskadeförsäkring. Det innebär att försäkringen täcker skador som uppkommer på din bil vid en trafikolycka, brand, stöld och skadegörelse. Den ger även skydd vid vissa andra väderrelaterade skador.

 

En helförsäkring täcker bland annat följande typer av skador:

Check mark

Vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ger ersättning för skador på din bil till följd av exempelvis kollision, dikeskörning eller skadegörelse.

Check mark

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion, samt om kortslutna elkablar ger andra följdskador.

Check mark

Glasskador

Om bilens glasrutor har spräckts eller krossats kan försäkringen lämna ersättning för det.

Check mark

Stöld

Försäkringen gäller för eventuell skada på bilen som uppstår vid stöld eller stöldförsök.

Check mark

Assistans och räddning

Om du, av någon anledning, behöver vägassistans eller hjälp att bärga din bil.

Check mark

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist som rör din bil.

Check mark

Maskinskada och elektronik

Om det uppstår ett tekniskt fel på bilen.

Check mark

Kris

Om du behöver akut hjälp, till exempel vid en trafikolycka.

Check mark

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. 

Check mark

Allrisk

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tanka fel.

Vad kostar Helförsäkring?

Det är många olika faktorer som påverkar priset på din försäkring, bland annat skicket på din bil, hur mycket du kommer att köra, din ålder, var du bor eller vilka tillägg du väljer att göra till din försäkring.

Klicka på knappen "Se ditt pris" för att enkelt ta reda på ditt pris. Du behöver fylla i bilens registreringsnummer och ditt personnummer. 

Två personer som tvättar en bil

Vad är vagnskadeförsäkring?

Vagnskadeförsäkringen är den del av bilförsäkringen som täcker skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan så kallad yttre olyckshändelse. Exempel på situationer som försäkringen täcker: 

  • Kollision med en annan bil, även om det är du som orsakar den 
  • Dikeskörning
  • Din bil utsätts för någon form av skadegörelse 
  • Du kör på ett vilt djur
  • Fallande träd
Tjej som kör bil

När ska man välja Helförsäkring?

En helförsäkring behövs om du vill ha ett omfattande skydd för dig och bilen. Det kan vara särskilt viktigt om du har en ny, eller av annan anledning dyr, bil eftersom reparationer och ersättning kan bli kostsamma vid skador och stöld. 

Har du en ny bil med vagnskadegaranti kan det däremot räcka med att teckna en halvförsäkring för att få ett fullt skydd, men tänk då på att hålla koll på när garantin går ut. Detta för att du ska ha möjlighet att teckna en helförsäkring som gäller från och med det datum då din vagnskadegaranti löper ut. 

Helförsäkringen brukar även passa dig som äger en bil som är mellan tre och tio år gammal. När bilen blir äldre än tio år kan du börja fundera på om värdet på fordonet verkligen väger upp för premiekostnaden för din försäkring.

Vad du bör tänka på när du väljer mellan halv-och helförsäkring

När du väljer mellan halvförsäkring och helförsäkring, finns det några viktiga punkter att tänka på:

1. Bilens ålder och värde

Om du har en nyare bil med giltig vagnskadegaranti räcker det att teckna en halvförsäkring för att få ett skydd som motsvarar en helförsäkring. När vagnskadegarantin går ut behöver du uppgradera till en helförsäkring för att fortsätta ha samma heltäckande skydd för din bil. Om bilen är äldre och börjar komma upp i ålder behöver det inte nödvändigtvis betyda att du ska nöja dig med en halvförsäkring. Vagnskadeförsäkringen, som ingår i helförsäkringen, har nämligen inte med din bils ålder att göra utan påverkas av vilket värde bilen har.

2. Skyddets omfattning

En halvförsäkring ger bland annat skydd för stöldskador, maskinskada och erbjuder möjlighet till vägassistans. Helförsäkring ger utöver det ett skydd för vagnskador – skador på din egen bil som uppkommer vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse. Det är viktigt att komma ihåg att halvförsäkringen inte täcker alla möjliga skador och händelser som kan inträffa. För ett mer omfattande skydd kan det vara värt att överväga en helförsäkring.

3. Dina individuella behov och din ekonomiska situation

Det bästa alternativet för dig beror på vilka individuella behov du har och hur just din ekonomiska situation ser ut. När du ska göra ditt försäkringsval bör du överväga vilket typ av skydd du vill ha och vad du har råd, och är villig, att betala i försäkringspremie och självrisk.