Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vad ingår i villahemförsäkringen?

I villahemförsäkringen ingår skydd för din lösegendom i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller för din villa eller ditt radhus och övriga byggnader som finns angivna på försäkringsbrevet. Vad som är försäkrat framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen lämnar ersättning vid bland annat brand och vattenläckage, stöld och skadegörelse.

I de fullständiga försäkringsvillkoren kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen och i vilka situationer den kan lämna ersättning.