Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hur mycket är självrisken för bilförsäkringen?

Hur mycket du behöver betala i självrisk beror på vilken typ av skada som åsamkats bilen. Grundsjälvrisken är, om inte annat anges i försäkringsbrevet enligt nedan.

Självrisk

  • Trafikskada: 1 000 kr
  • Stöld, räddning, brand och allrisk: 1 500 kr
  • Glasskada*: 1 500 kr
  • Maskinskada 0–6000 mil: 1 500 kr
  • Maskinskada 6001–12000 mil: 3 000 kr
  • Rättsskydd 20% av kostnaden, lägst 1 500 kr
  • Krisförsäkring: Ingen självrisk
  • Vagnskada: 4 000 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr.

* Vid reparation av glasskada, istället för byte av ruta, är självrisken 0 kr.