Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Uthyrningsförsäkring

Försäkringen är en extra trygghet för dig som vill hyra ut försäkrad bostad så som villa, lägenhet och fritidshus.

En nyckel hänger i låset in till hemmet

Vad blir försäkrat?

Lös egendom som du äger, hyr eller lånar som finns i den uthyrda bostaden ingår i Uthyrningsförsäkringen.

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat:

  • Stöld och skadegörelse i bostad
  • Brand eller liknande
  • Läckage
  • Byte av lås vid borttappad nyckel

Tänk på att för att försäkringen skall gälla krävs att hyresgästen har en hemförsäkring.

Vad ingår inte i försäkringen? 

Stöldbegärlig egendom såsom antikviteter, konstverk och smycken ingår inte i försäkringen. Däremot är elektronik som är avsedd att vara fast placerad försäkrad.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för:

  • Lösegendom totalt 100 000 kronor, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kronor.
  • Byte av lås 5 000 kronor, vid exempelvis borttappad hemnyckel.
  • Utökat hyresbortfall 25 000 kronor.

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har vi avtalat om förhöjd
självrisk gäller i stället denna.