Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Småbåtsförsäkring

Har du en liten motorbåt eller en mindre segelbåt? Då kan du försäkra den med ett tillägg till din hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring. 

Två män sitter i en liten båt, den ena ror, den andra fiskar

Försäkringen gäller för

  • Skada genom plötslig och oförutsedd händelse.
  • Skada på bockar, vagga, stöttor och täckningsmaterial.
  • Provisorisk reparation som har varit nödvändig för att rädda
    båten ur uppenbart nödläge.
  • Nödvändig bärgning och förflyttning av båten från haveriplatsen till godkänd reparationsplats eller annan plats.

Försäkringen gäller inte för

  • Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring.
  • Skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt.

Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i hela Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 35 000 kr.

Självrisk

Självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.