Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Pluspaket

Pluspaket är ett tillägg till halv- och helförsäkringen. Försäkringen täcker bland annat stöld, djurkollision, motorskador, feltankning och nyckelförlust. Även assistans vid driftstopp och punktering ingår. Pluspaketet kostar 129kr/månad. 

Innehåller följande försäkringstillägg

Assistans och självriskreducering

Assistans ersätter till exempel reparation, däckbyte eller bärgning till verkstad om något händer när du är ute och kör. Du ersätts för hyrbil i upp till 3 dagar. Assistans gäller utan självrisk. Dessutom ingår också en självriskreducering vid djurkollision, skadegörelse och parkeringsskada.

Djurkollision

Krockar du med ett djur och din bil blir skadad kan du få reducerad självrisk. Fordonet behöver ha en vagnskadeförsäkring (helförsäkring) eller vagnskadegaranti. Om du krockar med ett vilt djur ska polisanmälan bifogas när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver endast ägaren informeras.

Trafikolycksfall

Trafikolycksfallsförsäkringen ersätter personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, exempelvis krock. Gäller för fordonets förare och passagerare.

 

Skadegörelse

Försäkringen innebär lägre självrisk om du får din bil skadad av någon. Exempelvis att du får dina däck sönderskurna, får lacken repad eller att någon slår sönder din ruta. Försäkringen gäller om du har en vagnskadeförsäkring (helförsäkring) alternativt vagnskadegaranti.

Hyrbil

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar. Du får ersättning om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av exempelvis att fordonet skadas i en brand, om fordonet blir stulet, om glasrutan går sönder, råkar ut för en vagn- eller maskinskada eller om du råkar skada inredningen i bilen eller tankar med fel drivmedel. 

Parkeringsskada

Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikförsäkringspliktigt fordon.

Hund i bil

Jämför skydd & se ditt pris

Är du intresserad av en bilförsäkring? Jämför vilket skydd som passar dig bäst och se ditt pris direkt online.