Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Fritidsolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under din fritid och tecknas som ett tillägg på hem- eller villaförsäkring. 

En kille spelar fotboll i kryckor

I vilka fall gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för olycksfallsskada under den försäkrades fritid (den tid som inte är arbetstid eller restid till och från arbetet).

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Exempel på olycksfallsskador är:

 • vridvåld mot knä
 • smitta på grund av fästingbett
 • förfrysning
 • solsting

Ersättning ges för:

 • Vårdkostnader 
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället.

När gäller inte försäkringen?

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år och deltagit vid:

 • boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
 • tävling eller träning med motordrivet fordon
 • sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 700 000 kr.

Självrisk

Självrisken är samma som din hem- eller villaförsäkring. För Invaliditetsersättning, ersättning för ärr samt dödsfallsersättning görs inget avdrag för självrisk.