Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring skyddar dig mot oförutsedda skador i din bostadsrätt, som exempelvis brand eller vattenskada. Försäkringen tecknas som ett tillägg i hemförsäkringen. 

Gata med bostadsrättshus och bilar

Försäkringen omfattar

  • Fast inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan.
  • Uthus, uterum och garage.
  • Brand eller vattenskada.
  • Stöld och skadegörelse i bostad.
  • Skada på glasrutor.

Försäkringen gäller inte

Skador på lös egendom omfattas inte, utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.

Försäkringen gäller inte den del av skadan som kan ersättas genom fastighetens försäkring och som fastighetsägaren ansvarar för.

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kronor för våtutrymme i
bostadsrätten.

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Vid läckageskada gäller
försäkringen med särskild självrisk på 3 000 kronor. Har vi
avtalat om förhöjd självrisk gäller i stället denna om den är
högre.