Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
information om övriga frågor

Övrigt

Om du upptäcker en obehörig eller felaktig transaktion på ditt Lån & Spar Bank Mastercard och behöver göra en kortreklamation ska du kontakta oss på telefon 040-205 600. Det är viktigt att du hör av dig så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål.

Läs mer

Om en av låntagarna går bort ska den efterlevande låntagaren fortsätta göra inbetalningar till lånet enligt den betalningsplan som finns. Det innebär att den personen ska fortsätta betala in det belopp som framgår av den månatliga låneaviseringen.

Läs mer

Om en kund går bort finns en rutin för hur den personens engagemang i Lån & Spar Bank hanteras och vad som händer med lån, konton och andra banktjänster hos oss. Processen för att hantera detta kan delas upp i tre steg och ser ut på följande vis:

Läs mer

För att få utbetalt tillgodohavande behöver vi följande underlag:

Läs mer

Penningtvättslagen ställer krav på alla banker att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Det innebär att vi behöver ha god kännedom om dig som kund och förstå syftet med de tjänster du vill ha hos oss och hur de ska användas.

Läs mer

Vi erbjuder i dagsläget inte möjligheten att få sin faktura eller betalningsavisering genom Kivra. 

Så snart du ansöker om något av våra lån, kreditkort eller sparkonto så blir du kund hos oss.

Ett representativt exempel, eller repex som det i många sammanhang förkortas, används vanligen i samband med information om lån och krediter. Med ett representativt exempel avses den vanligaste förekommande kreditsituationen som banken/kreditinstitutets kunder har.

Läs mer

Lån & Spar Bank samarbetar med medlemsorganisationer kring banktjänster till förmånliga medlemsvillkor. De särskilt förmånliga medlemsvillkoren har bland annat hjälpt många medlemmar att få en lägre månadskostnad när de har samlat sina lån hos oss.

Läs mer

Försörjningsplikt innebär att vårdnadshavare ansvarar för sina barns försörjning. I Sverige gäller försörjningsplikten till dess att barnet fyllt arton år. Om barnet studerar på gymnasienivå kvarstår försörjningsplikten upp till 21-årsdagen.