Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vad händer om en kund avlider?

Om en kund går bort finns en rutin för hur den personens engagemang i Lån & Spar Bank hanteras och vad som händer med lån, konton och andra banktjänster hos oss. Processen för att hantera detta kan delas upp i tre steg och ser ut på följande vis:


1.    I samband med att vi får uppgifter från Skatteverket om att kund har avlidit beställer vi ett kapital- och räntebesked som visar hur engagemanget såg ut per dödsdagen. Beskedet skickas ut per post till adressen där den avlidne var skriven. Har kund haft ett Låneskydd så bör efterlevande, förslagsvis den som handhar dödsboet, göra en skadeanmälan till Gjensidige. Använd och fyll i blankett för skadeanmälan vid dödsfall på Gjensidiges hemsida.  


2.    När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket behöver den komma oss tillhanda. Det kan den göra på två olika sätt. I första hand genom att vi inhämtar den via Skatteverket, och i andra hand genom att den som hanterar dödsboet skickar in den till oss. Vi gör månadsvis en kontroll mot Skatteverket om det finns någon bouppteckning att inhämta. Dödsbodelägare, eller annan person som företräder dödsboet, får därför gärna meddela oss när bouppteckningen är färdigställd och registrerad. Detta för snabbare hantering av ärendet. Det går bra att ringa till oss på 040-205 600 och informera om detta.


3.    När vi tagit del av den färdigställda och registrerade bouppteckningen kommer vi att skicka ut ett brev till dödsboet med information om hur kvarvarande engagemang i Lån & Spar Bank ska hanteras. I brevet framgår tydligt vad som behöver göras och vad som kommer att hända framöver.

 

Skadeanmälan

Skadeanmälan dödsfall