Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Världsmål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En sund ekonomi är för många en viktig del av livet. På Lån & Spar Bank arbetar vi på olika sätt för att hjälpa våra kunder, och medlemmar i de organisationer vi samarbetar med, till en bättre och mer sund privatekonomi. Det är vårt sätt att bidra till FN:s åttonde världsmål.

test

Sund ekonomi

Vår viktigaste uppgift som bank är att hjälpa våra kunder till en sund och stabil ekonomi. Om våra kunder har ordning på ekonomin har de också mer tid och energi över till annat som är viktigt i livet – arbete, utbildning, vänner och familj samt att förverkliga sina drömmar.

Vi arbetar efter devisen och mottot att alltid hjälpa kunderna till en bättre privatekonomi. Genom att sätta varje enskild kunds unika behov i centrum kan vi hitta och skapa lösningar som passar och hjälper individen utifrån den ekonomiska situation som han eller hon befinner sig i. Det är ett tankesätt som präglar allt vi gör och genomsyrar all kontakt vi har med våra kunder.

Men vi försöker även ge tillbaka på andra sätt, bland annat genom att dela med oss av vår samlade kunskap om privatekonomi. Vår blogg Ekonomiskolan är ett exempel på det. I den skriver och publicerar vi inlägg som på olika sätt kan vara till hjälp för den som vill förstå och få insikt i flertalet olika ämnen som rör privatekonomi. För den intresserade och nyfikne kan Ekonomiskolan i mångt och mycket fungera som en hjälp till självhjälp när det kommer till att skapa och upprätthålla en sund privatekonomi.

Bekämpa ekobrott

På Lån & Spar Bank gör vi ett stort arbete för att undvika att vår bank och verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller andra former av ekonomisk brottslighet (ekobrott). Inom vår organisation och i våra affärsprocesser har vi skapat och tagit fram ett antal regler, strukturer och riktlinjer för att förebygga denna typ av brott. Bland annat genomgår alla anställda i organisationen en årlig utbildning i bankens och branschen regler och lagar inom detta område. Utbildningen följs upp av ett test som säkerställer att samtliga medarbetare i organisationen vet vad som ska göras om det finns misstanke om ekonomisk brottslighet.

Utöver diverse preventiva åtgärder mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet genomgår alla anställda i banken en utbildning i GDPR-förordningen. Detta för att säkerställa att vi tar väl hand om våra kunders personuppgifter och att alla vet hur dessa skyddas på bästa och mest lämpliga vis.