Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Världsmål 3 - Hälsa och välbefinnande

God fysisk och psykisk hälsa är viktigt för att kunna leva ett sunt liv och må bra. På Lån & Spar Bank har vi sedan 2008 arbetat aktivt för att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv. Genom de insatser och åtgärder vi gör på detta plan bidrar vi till FN:s tredje världsmål kring hälsa och välmående.

Tjej som har tummarna upp och loggan för världsmål 3

Bank i rörelse

För oss på Lån & Spar Bank är det viktigt att våra medarbetare både har ett bra arbetsliv och ett bra privatliv. Att ha balans mellan arbete och fritid är avgörande för att man ska må bra och känna tillfredsställelse. Vi tror dessutom att friska och välmående medarbetare är gladare och trivs bättre på jobbet. Mot bakgrund av det arbetar vi sedan 2008 med ett koncept vi kallar för "En bank i rörelse”.

En bank i rörelse” innebär att alla anställda bland annat erbjuds:

  • Det goda livet - kurs i livsbalans
  • Regelbundna hälsokontroller
  • Ergonomiska råd
  • Aktiva pauser under arbetsdagen
  • Motionscykel och gåband som kan användas vid skrivbordet
  • Psykologsamtal

Vi tar vårt arbete med hälsa och välmående på stort allvar. Ambitionsnivån är hög och det uttalade målet inom organisationen är att vinna European Work Environment Award. Utöver det strävar vi även efter att bli finalist i The Global Health Award 2025.