Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Världsmål 5 – Jämställdhet

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att påverka, leda och fatta beslut. För oss på Lån & Spar Bank är jämställdhet en både viktig och central fråga. Vi strävar alltid efter att ha en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt eftersom vi är övertygade om att det gör vår organisation starkare och bättre. FN:s femte världsmål för jämställdhet är därför en faktor som tydligt genomsyrar hur vi tänker kring sammansättningen av vår personalstyrka.

Bild med balansbräda mellan kvinnor och män

Mångfald stärker verksamheten

På Lån & Spar Bank är vi övertygade om att mångfald har betydelse för slutresultatet och att det stärker verksamheten i stort. Mångfald innebär fler perspektiv, och fler perspektiv ger bättre förutsättningar att hitta nya vägar framåt och bygga givande samarbeten.

Vi vill att vår sammansättning av medarbetare ska spegla det samhälle vi är en del av och verkar i. Därför strävar vi alltid efter att hitta och anställa den individ som, oavsett bakgrund, är mest lämplig för den tjänst vi ska tillsätta. Vi eftersträvar mångfald och uppmuntrar alla med relevanta kompetenser för en viss given tjänst att söka jobb hos oss.

Samtidigt ska vi vara ödmjuka och erkänna att vi inte är i mål än. Frågor som rör mångfald är något som ständigt behöver diskuteras och medvetandegöras. Därför har vi, bland mycket annat, tillsatt en arbetsgrupp som ur ett mångfaldsperspektiv undersöker hur vi skapar de bästa möjligheterna och karriärvägarna för anställda i Lån & Spar Bank.