Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Världsmål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Världsmålen kan endast uppnås genom internationellt samarbete mellan såväl olika länder som ideella och mellanstatliga organisationer. Därför är samarbeten, både interna och externa, av stor vikt även för oss på Lån & Spar Bank. Det är genom dessa vi ger oss bättre förutsättningar att nå våra mål och vara mer effektiva i vårt arbete för en mer hållbar utveckling. Ensam är inte stark när det kommer till alla de utmaningar vi gemensamt står inför. Dessa behöver vi adressera och hantera tillsammans.

FN:s sjuttonde världsmål handlar om genomförande och globalt partnerskap. Det är genom att prioritera samarbeten och aktivt arbeta för att dessa ska vara en naturlig del av vår företagskultur som vi kan bidra till detta världsmål.

Gröna kugghjul med loggan för världsmål 17

Samarbete utvecklar oss

Inom organisationen har vi tillsatt tre arbetsgrupper som på olika sätt samarbetar kring riktningen för vårt hållbarhetsarbete. Varje grupp består av representanter från våra ägarorganisationer, studenter och anställda i Lån & Spar Bank. Deras uppgift är att, genom konstruktiva diskussioner, utmana oss och se till att vi fortsätter vara ambitiösa i vårt hållbarhetsarbete. Dessa samarbeten är en viktig del av vår verksamhet och helt nödvändiga för att vi ska ha möjlighet att ta oss framåt och utvecklas på detta område.