Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Färgglatt diagram

Hur bedömer banken en låneansökan?

ekonomiskolan

Har du någon gång funderat kring hur banken bedömer en låneansökan och vad det är som gör att den inte beviljas? Vi har sammanställt de vanligaste orsakerna till att det blir avslag, och ger dig tips på vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter.

Alla banker och kreditgivare ska göra en kreditprövning innan en låneansökan kan beviljas. Då görs en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet över tid. Ett vanligt förekommande begrepp i dessa sammanhang är kreditvärdighet. Det är en uppskattning av din ekonomiska situation och fungerar som en slags riskprofil. Enkelt förklarat innebär en låg kreditvärdighet att banken, med största sannolikhet, ej kommer bevilja din låneansökan.

Vad olika långivare tar hänsyn till i sin kreditbedömning kan dock variera. Anledningarna till varför det blir avslag kan därför vara många. I listan nedan hittar du de vanligaste avslagsorsakerna. Under varje punkt finns också förslag på lämpliga förändringar.

Inkomst och sysselsättning

En viktig parameter i sammanhanget, och något av det första banken tittar på, är din inkomst och sysselsättning. Många kreditgivare kräver att du ska ha en fast anställning eftersom det indikerar din nuvarande och framtida betalningsförmåga. Mindre trygga anställningsformer som exempelvis vikariat och timanställning är vanliga orsaker till avslag. Tänk på att en stabil inkomst också är en trygghet för dig.

Tips

Kontakta din arbetsgivare och stäm av din grundlön. Då får du en bra bild av hur mycket du tjänar även när eventuella rörliga lönetillägg uteblir. Grundlönen är helt enkelt ett bra mått på vilken inkomst du faktiskt kan räkna med. Kontrollera också att du har en fast anställning.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar påverkar kreditvärdigheten negativt. Har du anmärkningar kommer de flesta bankerna att avslå en eventuell låneansökan.

Tips

Med hjälp av tjänsten Min Upplysning kan du se om du har några betalningsanmärkningar och när de försvinner. Vänta med att ansöka om lån till dess att anmärkningarna är borta.

Befintliga lån

Har du redan befintliga lån kan din totala skuldsättningsgrad vara för hög för att det ska finnas utrymme att låna mer pengar. Vilka typer av krediter du har är också av betydelse. Rör det sig om exempelvis blancolån med rörliga räntor måste banken ta höjd för att dessa, till följd av ekonomiska förändringar på marknaden, kan komma att höjas.

Tips

Gör en grundlig genomgång av din ekonomi. Kan du extraamortera på något eller några lån? Har du någon mindre kredit som kan slutbetalas? När du går igenom din ekonomi kan det visa sig att det finns en del saker du kan göra för att förbättra din skuldsättningsgrad.

Krediter hos flera olika långivare

Lån och krediter hos flera olika långivare indikerar en högre risk och signalerar en otrygg ekonomi. Den förhöjda risken är en faktor som kan motivera ett avslag. Generellt sett är det alltid bra att ha så få lån som möjligt och att begränsa dessa till ett så litet antal företag som möjligt.

Tips

Försök samla dina lån och krediter hos en bank istället. Det kan dessutom ge dig en lägre månadskostnad och bättre kontroll på din ekonomi.

Outnyttjade krediter

Flera outnyttjade konto- och kortkrediter kan bidra till en sämre kreditvärdighet och minskat låneutrymme. Banken måste nämligen alltid räkna med att du, i praktiken, skulle kunna utnyttja alla oanvända krediter. Handlar det om en större summa totalt sett kan det vara skäl nog för ett avslag.

Tips

Ta reda på om du har några oanvända krediter. Säg sedan upp alla avtal och kort som du inte behöver. Det förbättrar din kreditvärdighet och kan ha en positiv effekt på ditt låneutrymme.

Antal ansökningar

Om du gjort ansökningar hos flera olika kreditföretag kan det ha en negativ inverkan på dina möjligheter att beviljas ett nytt lån. Banken tittar nämligen på hur kreditaktiv du är. För att avgöra om du är kreditaktiv eller inte tas hänsyn till de kreditförfrågningar som görs i samband med att du får dina låneansökningar prövade. Flertalet förfrågningar ger sämre kreditvärdighet och högre risk för avslag.

Tips

Tänk efter före. Gör inga ansökningar om du inte har ett faktiskt behov av ett lån. Att ansöka bara för att ta reda på om och hur mycket du kan låna är ingen bra idé. Det genererar onödiga förfrågningar i ditt namn. Vill du räkna på ditt låneutrymme rekommenderar vi att du använder vår låneindikator istället.

Betalningshistorik

Hur du har skött dina lån och andra betalningsåtaganden är också av vikt i kreditbedömningen. Försenade och uteblivna betalningar är inte till din fördel då det signalerar att du inte reglerar dina skulder i tid. Det kan också resultera i anmärkningar som ytterligare begränsar dina lånemöjligheter.

Tips

Betala alltid dina fakturor i tid. För att inte missa aktuella förfallodatum kan det vara smart att planera in vissa dagar i månaden då du hanterar dina betalningar. Det är också en bra idé att upprätta autogiro eller stående överföringar till dina betalningsmottagare. Då dras pengarna automatiskt från ditt konto. Kontrollera dock alltid att dina fakturor faktiskt är betalda.

Felaktiga uppgifter i ansökan

De uppgifter som du lämnar i en låneansökan ska alltid vara korrekta. Stämmer inte angivna uppgifter om exempelvis lön och boendeform behöver banken göra en ny kreditbedömning. En förändrad kalkyl med nya förutsättningar kan generera ett avslag.

Tips

Var ärlig mot dig själv. Vet du att din inkomst kommer vara lägre det kommande året? Berätta det. Har du nyligen bytt jobb och fortfarande är provanställd? Berätta det. Ärlighet varar alltid längst. Det är också en förutsättning för att banken ska kunna göra en god bedömning av din ekonomiska situation och dina möjligheter att betala tillbaka lånet.

Kom ihåg att banken alltid tar hänsyn till flera olika aspekter när en låneansökan bedöms. Den helhetsbedömningen som görs kan därmed vara mer omfattande än vad som framgår av listan ovan, men nämnda punkter är centrala för alla seriösa kreditgivare.

Sist, men inte minst: Ett avslag är i sig inget negativt. Kreditprövningen är till för att tillvarata dina intressen. Kreditinstituten ska helt enkelt ha ditt bästa för ögonen och se till att du inte skuldsätter dig mer än vad din ekonomi tillåter. Betrakta därför avslaget, och de grunder på vilka beslutet är fattat, som riktlinjer kring vad du behöver förändra för att i framtiden bli beviljad en kredit.

Tips för bättre kreditvärdighet

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn