Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Tabeller och diagram på dator

Högkonjunkturen är över - tänk på det här

nyheter

I förra veckan presenterade KI (Konjunkturinstitutet) en uppdaterad prognos för konjunkturläget i svensk ekonomi. Det var en något dyster bild som målades upp. I den nya prognosen konstaterades bland annat att den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och att högkonjunkturen är över.

Det centrala i uppdateringen som KI offentliggjorde förra veckan var att tillväxten beräknas avta mer än vad som förutsågs av institutet tidigare i år. I prognosen framhölls också att arbetslösheten väntas stiga under resterande del av 2019, för att sedan öka ytterligare under 2020. I siffror handlar det om en arbetslöshet på 6,7 % för 2019 respektive 7,1 % för 2020.

Trots att viktiga nyckeltal för tillväxten skrivs ner samt att arbetslösheten väntas stiga poängterade KI att Sverige, i nuläget, inte är på väg in i en lågkonjunktur. Det handlar snarare om att högkonjunkturen mattas av och gradvis ebbar ut.

Varför sänks tillväxtprognoserna?


De främsta anledningarna till de något mindre positiva prognoserna för 2019 och 2020 är enligt KI både internationella handelskonflikter och de många oklarheter som för närvarande präglar brexitfrågan. Internationella angelägenheter av denna karaktär tynger den globala ekonomin som i sin tur påverkar en öppen och till stora delar exportberoende ekonomi som Sverige.

Bra att tänka på


I tider när tillväxten bromsar in och sysselsättningsgraden väntas minska kan det vara särskilt bra att tänka på följande:

 

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn