Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Mynt och tärningar som bildar 2023

Hur påverkas du av dagens ekonomiska läge?

ekonomiskolan

Hög inflation och en svag krona är några av de faktorer som påverkar hushållens ekonomi idag. Vart är vi på väg i det ekonomiska landskapet? Är vi inne i lågkonjunkturen nu och hur länge kommer det att pågå i så fall? Det ekonomiska läget påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Här tar vi pulsen på var vi är just nu. 

Det är väl ingen som har missat att vi nu har hög inflation i Sverige och att det påverkar köpkraften eftersom det gör det dyrare att handla. Riksbanken höjer styrräntan för att motverka inflationen, men det medför också högre kostnader för lån och mindre pengar i plånboken. Denna situation leder till minskad efterfrågan på varor och tjänster, vilket bidrar till att inflationen minskar.

Köpkraften urholkas av hög inflation

Men det är inte bara köpkraften som påverkas av dagens ekonomiska läge. Ekonomin i sin helhet bromsar också in och företagen tillverkar och säljer mindre, vilket kan leda till konkurser, varsel och ökad arbetslöshet. Bostadsmarknaden påverkas också av detta och priserna kan falla samtidigt som försäljningstiden ökar. Bolåneräntornas kraftiga uppgång har satt press på bostadspriserna. Men nu verkar det som att köparna och säljarna möts på nuvarande prisnivåer vilket indikerar att bostadspriserna kan vara på väg att stabiliseras. En annan effekt av det ekonomiska läget är att den svenska kronan har försvagats kraftigt vilket gör att det blir dyrare att importera varor och att resa utomlands.

Konkurser och ökad arbetslöshet

2023 är året då många experter menar att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur,  experterna är däremot inte eniga om hur långvarig denna lågkonjunktur kommer att vara. Konjunkturinstitutets senaste bedömning är att svensk BNP kommer att krympa under 2023 och därefter ha en låg tillväxt under 2024. Men som ett exportberoende land är vi beroende av hur vår omvärld utvecklas, särskilt våra handelspartners inom EU och Europa.

Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och därför är det många hushåll som markant drar ner på konsumtionen. Bostadsinvesteringarna faller kraftigt som en följd av lägre bostadspriser och ökade produktionskostnader. Exportsektorn påverkas också av en vikande konjunktur i omvärlden.

Hur blir det med styrräntan 2023?

Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Efter höjningen i april så är nuvarande nivå 3,50%, en höjning med 0,5 procentenheter. Riksbanken meddelar att styrräntan troligen kommer höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Osäkerheten är dock fortfarande stor och Riksbanken tar höjd för att ny information som rör inflations- och konjunkturutsikterna kan komma att påverka penningpolitiken. 

Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt. För vanliga människor kan detta innebära en tuff ekonomisk situation. Det kan vara svårt att få ihop ekonomin när köpkraften minskar och kostnaderna för lån ökar, samtidigt som det är svårt att hitta jobb om arbetslösheten ökar. Det kan även vara svårt att sälja en bostad om priserna faller och försäljningen drar ut på tiden. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är helt hopplöst. Det finns saker man kan göra för att hantera den ekonomiska situationen, som att spara pengar och göra smarta inköp, eller refinansiera lån till exempel.

Osäkerhet om framtiden

Experterna är oense om hur länge lågkonjunkturen kommer att pågå, och prognoserna förändras löpande. Dagens ekonomiska läge påverkar vanliga människor på flera sätt, från minskad köpkraft till högre lånekostnader och ökad arbetslöshet. Men osäkerheten om framtiden gör det svårt att veta hur länge lågkonjunkturen kommer att pågå och vilka effekter den kommer att ha på längre sikt.

Skapa en budget och en buffert

I osäkra tider, eller i alla tider bör man ha en budget och en buffert. I en lågkonjunktur är det många företag som måste hålla igen, därför kan det finnas en risk för att bli av med jobbet. Då är det bra om man redan i förväg vet att man kan klara av några månader utan en stabil inkomst. Om du inte redan gjort det är det hög tid att sätta av en summa till ett buffertkonto som du enkelt kan ta ut pengar ifrån. Att skapa en budget ger en trygghet för att dels se var pengarna tar vägen varje månad och få kontroll över dina utgifter. Här kan du läsa mer om hur du skapar en budget.

Skapa en budget

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn