Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Lån & Spar Bank logga

Information om reviderade villkor

nyheter

Med jämna mellanrum behöver gällande villkor, såväl produktvillkor som generella villkor, revideras för att anpassas till nya regler och krav, uppdaterad lagstiftning och/eller andra förändringar i befintliga produkter och tjänster.

Nu reviderar vi våra villkor. För befintliga kunder gäller de reviderade villkoren från och med 20 juli 2020. Som kund behöver du inte aktivt godkänna förändringarna utan dessa träder i kraft vid angivet datum om inget annat meddelas.

Notera att inga av revideringarna påverkar månadskostnaden för lån eller kreditkort. Revideringarna påverkar inte heller räntor på lån eller konton.

Reviderade villkor – vad ändras?

Revideringarna görs i syfte att anpassa villkoren till gällande rutin för insättningsgarantin, nya regler avseende betaltjänster och valutaväxlingstjänster samt förändring av dröjsmålsränta för och medlemsnummer på kreditkort. Det görs även en del språkliga förtydliganden.

Nedan har vi samlat information om de mest väsentliga revideringarna. Beroende på vilka produkter du har kan de reviderade villkoren komma att påverkar dig på olika sätt. Under respektive rubrik kan du läsa mer om de förändringar och anpassningar som görs för de olika produktområdena.

Generella villkor – gäller alla lån, kreditkort och konton

 • Information om att bankens tillstånd att tillhandahålla banktjänster även omfattar rätten att tillhandahålla betaltjänster.
 • Information om att du kan få kopia på dina ingångna avtal elektroniskt samt via post och telefon.
 • Begränsningen av bankens ansvar för skada utökas till att omfatta även terrorhandling.
 • Tydligare och uppdaterad information om insättningsgarantin samt hur du gör för att få ersättning om det skulle bli aktuellt.

Produktvillkor Konto – gäller Servicekonto, Sparkonto och Sparkonto Medlem

 • Information om att du kan koppla ditt konto till informationstjänster som erbjuds av andra aktörer än banken. Det kan till exempel vara att ditt konto visas i en app tillsammans med konton som du har i andra banker. Avtal om en sådan tjänst ingår du inte med banken utan med det företag som erbjuder appen.
 • Information om ditt ansvar för obehöriga transaktioner på kontot. Uppgift om olika beloppsgränser finns i punkt 20 i Produktvillkor Konto.

Produktvillkor Kort – gäller kreditkort Mastercard

 • Information om att bankens på sin hemsida har uppgift om valutaväxlingspåslag i relation till den växelkurs som Europeiska Centralbanken uppger. Syftet är att du ska kunna jämföra valutaväxlingspåslag mellan olika kortutgivare. Här kan du läsa mer om påslaget och hur det beräknas.
 • Dröjsmålsräntan höjs från nominell ränta med ett påslag om 1 procentenhet till nominell ränta med ett påslag om 10 procentenheter.

Produktvillkor Lån – gäller Medlemslån, Privatlån och Billån

 • Endast språkliga ändringar.

Medlemsvillkor – gäller Medlemslån och Sparkonto Medlem

 • Möjligheten att få medlemsnummer i Villaägarnas Riksförbund tryckt på Villaägarna Mastercard tas bort.
 • Tillägg av att rätten till medlemsförmån kan upphöra om medlemsorganisationens och bankens samarbete upphör eller väsentligen förändras avseende en eller flera medlemsprodukter.

Information i Internetbanken

Samtliga kunder har mottagit information om kommande villkorsrevidering i Internetbanken. I det meddelandet som skickats finns de reviderade villkoren bifogade i sin helhet. Vi uppmuntrar dig att logga in i Internetbanken och ta del av informationen om denna revidering. Du finner meddelandet via menyvalet ”Brevlåda” och underrubriken ”Meddelande”.

Vid frågor kring villkorsrevideringen är du välkommen att kontakta oss. Ring 040-205 600 eller skicka ett meddelande via Internetbanken.

Vi finns här för dig!

 

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn