Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hur mycket omfattas av Låneskyddet?

Ditt försäkringsbelopp följer ditt lån. Högsta försäkringsbelopp vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet är den aktuella månatliga kostnaden enligt kreditavtalet, dock max 15 000 kr per månad. Högsta försäkringsbelopp vid dödsfall är 350 000kr. Se Villkor Låneskydd.