Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hur länge gäller Låneskyddsförsäkringen?

Försäkringen löper tills vidare och som längst till att lånet är slutbetalt eller i förtid löses i sin helhet. Låneskyddsförsäkringen ger en trygghet vid exempelvis ofrivillig arbetslöshet eller olycksfall, men är frivillig och kan sägas upp när som helst under lånets löptid. Tecknad försäkring gäller för dig som fyllt 18, men inte 70 år.