Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hur fungerar kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning, även kallat blippköp, innebär att du kan göra köp med ditt Mastercard utan att behöva slå pinkoden varje gång. Maximalt belopp för kontaktlös betalning är 400 kr. Vill du göra större köp sätter du bara kortet i butikens kortterminal och godkänner köpet med din pinkod. 

Första gången du gör ett köp i butiken använder du kortet precis som vanligt och godkänner ditt köp med din pinkod. Vid efterföljande köp behöver du endast hålla kortet mot butikens kortterminal för att registrera (blippa) nya köp – snabbt och enkelt.

Av säkerhetsskäl kommer du med jämna mellanrum att behöva verifiera kortet genom att godkänna köpet med pinkod, trots att beloppet är under 400 kr. Kontaktlös betalning kräver att butiken har kortterminal för det.