Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Personer renoverar en bostad

Tips att tänka på när du ska renovera din bostad

ekonomiskolan

Att renovera villan eller lägenheten kan vara ett bra sätt att investera i bostaden. En renovering tenderar dock att bli ett ganska stort projekt. Men bli inte avskräckt av det. Med god planering kan du ta kontroll över ditt renoveringsprojekt.

I det här inlägget tar vi upp 6 aspekter som du bör tänka på för att renoveringen ska fortlöpa så smidigt som möjligt. Helt enkelt en hel drös bra och smarta tips som kan hjälpa dig att lyckas med din renovering.

Innehåll

1. Planera din renovering

2. Renoveringsbudget – några tumregler

3. Välj rätt hantverkare – tänk på detta

4. Jämför flera offerter

5. Betalning och besiktning av genomförd renovering

6. Renoveringslån efter budget
 

1. Planera din renovering

Gör inte om, gör rätt från början. Alla projekt behöver planeras och det behöver även ett byggprojekt. Ett väl planerat projekt ger förutsättningar för att arbetet fortskrider på ett bättre sätt. Dessutom blir det enklare att hålla tidsplanen. En annan fördel med att planera är att slutresultatet med största sannolikhet kommer motsvara dina förväntningar bättre. Och framför allt slipper du oväntade, och tråkiga, överraskningar.

Tänk på det här när du planerar din renovering:

 • Syfte

Vad vill jag göra och varför? Om du ska bo i bostaden du renoverar en längre tid är det möjligt att sätta en mer personlig prägel på det som görs om. Har du däremot för avsikt att snart sälja bostaden kan det vara bättre att välja lösningar som kan gillas av många. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt vid en framtida försäljning.

 •  Budget

Att budgetera är en viktig del av planerandet. Ta hänsyn till hur mycket material och eventuella hantverkare kommer kosta. Kommer du ha råd att bekosta renoveringen själv eller behöver du ansöka om ett renoveringslån (effektiv ränta per 2023-12-15: 8,95 %).

 • Tidsplan

Gör en tidsplan som steg för steg visar vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad. Ska du exempelvis anlita olika hantverkare för olika delar av projektet så underlättar det att förtydliga när de olika delarna ska genomföras. Det underlättar även för dig när du ska följa processen för ditt renoveringsprojekt.

2. Renoveringsbudget – några tumregler

Ibland kan det vara svårt att uppskatta hur stor budget du behöver för din renovering. Kostnaderna beror på en mängd olika variabler så som renoveringens omfattning, dina krav på kvalitet, vilka material du väljer, skick på den bostad du ska renovera, vilken typ av renovering du gör samt vilka hantverkare/vilken entreprenör som anlitas för utförandet.

Trots att det kan finnas en del utmaningar och svårigheter när budgeten ska fastställas finns en del tumregler som kan vara bra att ha i åtanke:

 • Den totala byggkostnaden brukar normalt fördela sig på ungefär 50% material och 50% arbete.
   
 • Räkna med en kostnad på cirka 20 000-30 000 kronor per kvadratmeter om du planerar att bygga ut. Notera att kostnaden ofta blir högre vid köks- och badrumsrenoveringar eftersom dessa renoveringar normalt sett är lite dyrare.
   
 • Vid en totalrenovering bör du räkna med en kostnad på cirka 20 000-25 000 kronor per kvadratmeter.

3. Välj rätt hantverkare – tänk på detta

Hur gör jag för att välja rätt hantverkare? Som bekant finns det en hel del olika hantverkare och entreprenörer att välja mellan, och många gånger är det inte ett helt enkelt val att göra. För att minimera risken att bli utsatt för oseriösa eller oskickliga hantverkare är det viktigt att lägga ned lite extra tid på att kontrollera utbudet av aktörer och jämföra de olika alternativen som står till buds. Nedan hittar du några riktlinjer som kan vara bra att förhålla sig till:

 • Ett lämpligt första steg är att prata med vänner och bekanta för att få eventuella rekommendationer. En vän som är nöjd med sin renovering kommer säkerligen gärna nämna referenser som kan vara till hjälp för dig. Du kommer förmodligen också få en ganska ärlig bild av vad som har fungerat och vad som inte har fungerat.
   
 • Behövs det specialkompetens för den planerade renoveringen? Då är det viktigt att kontrollera att firman som ska utföra arbetet har den eventuella specialkompetens som krävs för att kunna utföra det arbete som renoveringen kräver. Vid exempelvis en badrumsrenovering ska du alltid anlita en auktoriserad VVS-firma med hantverkare som är certifierade att utföra den typen av arbeten. Det är också viktigt att du kan få kvalitetsdokument på den utförda renoveringen.
   
 • En annan aspekt att ta hänsyn till är så kallad F-skatt. Du ska alltid kontrollera att hantverkaren du planerar att anlita är godkänd för F-skatt. I korthet innebär det att hantverkaren själv ansvarar för att betala skatt. Du kan kontrollera F-skatt och eventuella skatteskulder hos Skatteverket. Byggfirman som anlitas behöver dessutom vara godkänd för F-skatt om det ska vara möjligt att göra ROT-avdrag.
   
 • Kom ihåg att aldrig använda dig av och betala för svarta tjänster. Att anlita svart arbetskraft är faktiskt ett skattebrott och innebär dessutom att du som beställare inte får något avtal för eller kvitto på det utförda arbetet. Det betyder i sin tur att du inte kan reklamera eventuella fel eller brister. Du kan inte heller få ekonomisk ersättning av ditt försäkringsbolag för kostnader förenade med att åtgärda/rätta felet.
   
 • Vid större renoveringsprojekt bör du även kontrollera att den byggfirma som ska anlitas för att utföra arbetet inte har några skulder hos Kronofogden. Utöver det kan det vara en bra idé att säkerställa att ägaren/ägarna av byggföretaget inte har tidigare konkurser bakom sig. Uppgifter om eventuella konkurser kan också inhämtas via Kronofogden.

När du står inför valet av hantverkare finns en hel del digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta rätt person/firma för just ditt renoveringsprojekt. Exempel på två sådana tjänster är Offerta och Proffs.se. Med hjälp av dessa tjänster kan du hitta erfarna hantverkare till ditt planerade projekt. I många fall har du även möjlighet att ta del av både kundomdömen och aktuella referenser. Det är kostnadsfritt att använda Offerta och Proffs.se för att hitta och jämföra offerter.

Två personer sågar till renoveringsprojekt

4. Jämför flera offerter

Du ska alltid jämföra offerter från flera olika företag. I och med att det inte finns några regler för hur en offert ska vara utformad och vad den ska innehålla kan den totala prisuppgiften variera en hel del mellan olika anbud. Vissa hantverkare väljer att inkludera fler kostnader än vad andra gör, samtidigt som en del hantverkare har räknat på högre materialkostnader. Därför ska du alltid säkerställa att offerten innehåller alla delar du efterfrågat och att det tydligt framgår vad som ingår. Fundera även över om du vill ha ett fast pris eller en löpande kostnad. Fast pris blir ofta dyrare, men då du vet åtminstone vad ditt renoveringsprojekt kommer att kosta.

Och kom ihåg att ställa samma krav på innehåll i offerterna från samtliga aktörer du väljer att ta in anbud från. På så sätt blir dessa mer jämförbara, och det blir enklare för dig att avgöra vilken aktör som är mest lämplig att anlita.

5. Betalning och besiktning av genomförd renovering

Tidpunkten för när byggfirman vill ha betalt kan variera. Det finns de som vill att du ska betala i förskott, medan andra föredrar att dela upp betalningen under arbetets gång (du betalar i olika etapper). Ett tredje alternativ är att betalning sker efter slutförd renovering. Eftersom det erbjuds olika betalningsalternativ i samband med byggprojekt är det en god idé att på förhand komma överens om hur och när betalningen ska göras.

En bra grundregel i sammanhanget är att undvika betalning i förskott. Tänk också på att hantverkaren har rätt att kräva betalning efter slutfört arbete om ni inte har kommit överens om hur betalning ska göras.

Sist men inte minst ska du alltid boka in en slutbesiktning av arbetet. Besiktningen bör göras innan du gör din slutbetalning.

6. Renoveringslån efter budget

Det är inte helt ovanligt att renoveringar kostar mer än vad man kan tro innan arbetet sätter igång. Att renovera blir ofta ett stort projekt, och beroende på hur omfattande arbetet som ska göras är kan kostnaden för renoveringen bli hög. Utöver det är det bra att ta hänsyn till att oförutsedda kostnader kan tillkomma. En tumregel i sammanhanget är att räkna med 10 % för oförutsedda och oplanerade kostnader/utgifter.

Eftersom renoveringar är större projekt som kostar en del pengar är det vanligt att man ansöker om lån för att finansiera arbetet. Även om du tar ett lån för att utföra renoveringen kan den förändring/förbättring som utfört arbete innebär vara en investering som ökar värdet på bostaden på sikt.

Läs mer om vårt renoveringslån

Användbara länkar

 

Notering: Det föreligger inget samarbete mellan Lån & Spar Bank och de aktörer, vars tjänster vi valt att informera om i detta inlägg. Vi tar inget ansvar för de rekommenderade aktörernas tjänster och innehållet i dessa.

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn