Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Par kollar på datorn

Snabbguide om privatlån

ekonomiskolan

Det här en praktisk och enkel snabbguide som hjälper dig att bättre förstå vad ett privatlån är och hur det fungerar. I guiden kan du bland annat läsa om vad som är en bra ränta på privatlån, vilka faktorer som påverkar vilken ränta du kan få samt vad som kan vara bra att känna till när du ska välja bank eller kreditgivare.

Vad är privatlån?

Privatlån, även kallat blancolån, är ett lån som kan användas till privat konsumtion. Du kan exempelvis ansöka om privatlån för att finansiera en renovering, när du ska köpa bil eller om du ska införskaffa nya möbler till din bostad. Ett privatlån är i de flesta fall ett lån utan säkerhet. Lån utan säkerhet innebär att du inte behöver lämna något i pant för lånet, så som en bostad.

Hur mycket får jag låna i privatlån?

Hur mycket du får låna beror på hur din ekonomiska situation ser ut. När banken bedömer vilket lånebelopp du kan bli beviljad tas hänsyn till andra eventuella lån samt hur ditt kreditbetyg ser ut. Kreditbetyget framgår av den kreditupplysning som görs när du ansöker om lån. En annan vanligt förekommande term i dessa sammanhang är kreditvärdighet.

Med vårt privatlån kan du låna från 50 000 kr till 500 000 kr som ensam sökande. Är ni två sökande går det att låna upp till 600 000kr.

Vill du räkna på hur mycket du skulle kunna få låna hos oss kan du använda vår Låneindikator . I den anger du bland annat vilken inkomst du har och om du har lån på andra banker eller kreditinstitut. Därefter görs en beräkning av hur stort lån vi möjligen skulle kunna bevilja dig. Tjänsten är kostnadsfri och det görs ingen kreditupplysning när du räknar på ditt låneutrymme.

Räkna på ditt låneutrymme

Vad är en bra ränta på privatlån?

Vad som är en bra ränta på privatlån är högst individuellt. Därför är det är svårt att objektivt avgöra vad som är bra eller dålig ränta. Till stor del beror det på dina egna preferenser och vilken räntesats du väljer att fokuserar på.

Generellt likställer många en bra ränta med en låg ränta, men så behöver inte alltid vara fallet. När man pratar lån är det viktigt att göra skillnad på effektiv ränta respektive nominell ränta. En bra nominell ränta kan exempelvis vara en mindre bra effektiv ränta om det tillkommer många avgifter på lånet. På samma sätt kan en lite högre nominell ränta vara en bra effektiv ränta om det inte tillkommer några avgifter på lånet, eller om avgifterna är möjliga att förhandla bort.

Det är viktigt att komma ihåg att skillnaden mellan effektiv ränta och nominell ränta är att den förstnämnda räntesatsen inkluderar alla avgifter som tillkommer på lånet. Du ska därför alltid fråga efter den effektiva räntesatsen när du ansöker om lån.

Vad som är en bra ränta är inte bara individuellt, det är också relativt. Om du exempelvis får låneerbjudande från två olika banker kan räntan som den ena banken erbjuder vara bra i relation till vilken ränta du får hos den andra banken. Den aktuella räntesats som du erbjuds av en bank behöver därför alltid sättas i relation till både hur din ekonomiska situation ser ut och vilken ränta andra aktörer på marknaden kan ge dig.

Vilken bank har lägst ränta på privatlån?

Olika banker har olika räntor och skillnaderna mellan dessa kan vara ganska stora. Räntesatserna på blancolån, det vill säga lån utan säkerhet, är vanligen lite högre jämfört med lån där du pantsätter något (har en så kallad säkerhet för lånet), exempelvis ett hus. Därutöver är det många andra faktorer som påverkar vilken ränta du kan erbjudas.

I lånesammanhang pratar man ofta om risk och vilken risk banken är beredd att ta. Om banken bedömer att utlåning till dig innebär en högre risk kommer räntan du erbjuds i de flesta fall vara något högre.

Det kan vara bra att känna till att det på lånemarknaden finns aktörer som arbetar med högre räntor och aktörer som arbetar med lägre räntor. När du ska ansöka om lån, ta dig tid att undersöka vilken låneaktör som erbjuder lägst ränta. Självklart är tid pengar, men om du hittar en bank/kreditgivare som kan erbjuda dig en så låg ränta som möjligt kan det vara värt den investeringen du gör i tid.

I slutändan är det alltid du som avgör vilken bank som har den bästa räntan för dig. På Lån & Spar Bank tillämpar vi individuell räntesättning. På Privatlån erbjuder vi nominell ränta från 5,95 % till 11,95 %.

Ansök om privatlån

Vad ligger räntan på privatlån på?

Räntan på privatlån ligger mellan 5,95 % och 11,95 % hos Lån & Spar Bank. Hos andra aktörer kan räntespannet för lån se annorlunda ut. Därför är det alltid en bra idé att avsätta extra tid när du jämför olika bankers räntor. Allt för att du ska hitta lånet med den räntesats som motsvarar dina förväntningar bäst.

Ett par som lägger grunden

Hur fungerar ett privatlån?

De flesta banker har ett flertal grundkriterier som behöver uppfyllas för att din ansökan om privatlån ska bli beviljad.

Våra grundkriterier för ett lån är:

  • Fyllt 18 år
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Tillsvidareanställd eller pensionär
  • Minst 300 000 kr i årsinkomst och betalar skatt i Sverige
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Inneha Mobilt BankID eller BankID på fil

Om du ansöker om ett privatlån och din låneansökan blir beviljad betalas lånet vanligen ut till ett konto inom några dagar. När pengarna väl finns på kontot kan du använda pengarna till det lånet var avsett för. Nu kan du till exempel köpa bilen du har drömt om, betala hantverkarna för renoveringen eller åka på din efterlängtade semester.

Givetvis ska lånet också betalas tillbaka. Att betala tillbaka på ett privatlån kallas amortering. Ofta sker återbetalningen månadsvis men andra betalrutiner kan förekomma. I flera fall kan du även välja att göra extraamorteringar på ditt privatlån. Det är ett effektivt sätt att betala av ditt lån i en snabbare takt. Om du har möjlighet att extraamortera är det alltid bra att göra det. Tänk dock på att vissa banker tar ut en avgift för dessa extrainbetalningar till lånet. På Lån & Spar Bank är det kostnadsfritt att extraamortera. Hos oss kan du med andra ord göra så många extraamorteringar som du önskar utan att det kostar dig något.

Hur mycket privatlån får man ha?

Hur mycket privatlån man får ha beror på flera olika faktorer. Generellt handlar det då inte om antalet lån utan om den totala summan som alla lånen uppgår till. Hur stor den totala summan får lov att vara kan variera mellan olika aktörer, men banken gör i de flesta fall en bedömning i förhållande till vilken inkomst du har och hur din ekonomi ser ut i övrigt. I grund och botten handlar det om att banken ska ta ansvar för att du inte ska ta lån som du inte klarar av att betala tillbaka.

Även om antalet lån spelar mindre roll för hur mycket privatlån du får ha, är det alltid bra att ha så få lån som möjligt. Hellre ett stort än flera små lån. Att samla lån är ett effektivt sätt att åstadkomma just det (färre antal lån). Ett vanligt förekommande begrepp i det här sammanhanget är ”Samlingslån”. I praktiken är det dock samma sak som att samla lån.

Samla dina lån 

Vilken bank är bäst för privatlån?

Den bästa banken för privatlån är den som passar dig, dina behov och din ekonomiska situation. När du ska avgöra vilken bank som är bäst för dig ska du därför fundera på vad som är viktigt för dig och vad du värdesätter i relationen till en bank. Vill du endast ha en så låg ränta som möjligt, eller vill du ha en bank som både ger dig bra personlig service och finns där när du behöver det?

Annat som kan ha betydelse för valet av bank är frågor som rör exempelvis samhällsansvar, värderingar och hållbarhet.

Det enkla svaret på frågan vilken bank som är bäst på privatlån är faktiskt att det inte finns något bra svar. Olika banker är bra på olika saker och beroende på vilka preferenser du har kommer din uppfattning om den bästa banken att variera.

Med bra personlig service samt prisvärda och trygga bankprodukter är vår ambition att du ska få ut mer av din ekonomi.

Läs om Privatlån

Vad är normal ränta på privatlån?

I normala fall är räntan på privatlån rörlig inom ett visst och givet räntespann. Det innebär att räntan på ett lån exempelvis kan vara 8,95 % om ränteintervallet för produkten är mellan 6,95 % till 14,95 %.

Vad som avgör vilken ränta du kan erbjudas beror på dina ekonomiska förutsättningar. En normal ränta är därför ett resultat av din kreditvärdighet och den ekonomiska situation du befinner dig i.

Se våra räntor & priser

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn

Ordlista

Blancolån är en annan benämning på ett lån utan säkerhet. Innebär att banken eller kreditgivaren som lånar ut pengarna inte tar något objekt, exempelvis ett hus eller en bil, som säkerhet för lånet. Se även förklaring av lån utan säkerhet.

Kreditvärdighet är en uppskattning av din ekonomiska situation och fungerar som en slags riskprofil. Mer precist är det ett mått på dina förutsättningar att betala tillbaka din skuld till långivaren. Enkelt förklarat innebär en låg kreditvärdighet att banken, med största sannolikhet, ej kommer bevilja något lån.

Amortering är den faktiska avbetalningen på en skuld. När du amorterar på ett lån minskar aktuell kapitalskuld med motsvarande belopp.