Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Man sitter och räknar på sin privatekonomi och antecknar.

Skilda vägar - så säkrar du ekonomin

ekonomiskolan

En skilsmässa är en stor förändring, inte minst ekonomiskt. Det finns dock flera sätt att få rätsida på den nya situationen. Här går vi igenom det viktigaste att tänka på kring bodelning, att köpa ut någon från bostaden, skillnaden mellan att skiljas som gift samt att separera med barn. 

En skilsmässa är en stor omställning som rör hela livet och den nya ekonomiska situationen kan kännas tuff. Oavsett om ni skiljs som sambos eller gifta finns det några saker som är viktiga att ha koll på för att säkra din privata ekonomi i den nya vardagen.

Börja med bodelningen 

När ni skiljer er behöver ni först och främst göra en bodelning. Det innebär att ni delar upp era gemensamma ägodelar, sparade pengar och lån till två enskilda ekonomier. Första steget i en bodelning är att ni skriver ner era inkomster, kostnader, tillgångar och skulder. Det ger er en bättre överblick av hur nuläget ser ut och hur ni bäst går vidare därifrån. 

 • Hur ser era inkomster ut och hur stora är dem?
 • Vilka löpande kostnader har ni och hur mycket?
 • Vilka tillgångar och hur mycket är de värda – hus, bil, bostad och besparingar?
 • Vilka skulder har ni och vad avser de?
 • Vem står på avtal om ni har några sådana?
 • Försäkringar, sakförsäkringar och livförsäkringar?
 • Hur ser pensionssparandet ut?

Sambo eller gifta?

Vad som gäller kring bodelning beror på om ni är sambos eller gifta. Skiljs ni som sambos är det bara er gemensamma bostad som ingår i bodelningen. Medan all egendom räknas in i delningen som gifta, med undantag för det som angetts i äktenskapsförordet. En annan skillnad är att ni som sambos inte måste göra en bodelning och att ni har högst ett år på er att begära en. Har ni varit gifta ska bodelning alltid göras och det finns ingen tidsgräns för det.

Köpa ut vid skilsmässa

Har ni en gemensam bostad som är en samboegendom ingår den i bodelningen och ska delas lika mellan er. Ifall ni inte kommer överens om vem som ska bo kvar i huset eller lägenheten har den som är  i störst behov av bostaden rätt till den. I en sådan situation bör den som tar över boendet kompensera den andra, vilket kallas för att köpa ut sambo. Några frågor att ställa för att reda ut hur ni ska göra kring bostaden kommer här:

 • Vad är bostaden värd?
 • Vad kommer det att kosta att köpa ut bostaden?
 • Har du möjlighet att ta över och eventuellt utöka bolånen på bostaden?
 • Vad kommer din boendekostnad att bli när utköpet är klart?

Separera med barn

Det är viktigt att komma överens om hur ni ska fördela kostnader för barnen vid en separation. Det kan även vara bra att gå igenom vem som får barnbidraget och om ni kan få bostadsbidrag. Har ni delad vårdnad för barnen brukar det vara enklast att var och en står för vardagskostnaderna när de är hos respektive förälder. I annat fall, när det gäller löpande kostnader, är en idé att ha ett gemensamt konto där ni båda sätter in pengar.

Gemensamma lån

Det är vanligt att ha gemensamma lån vid en skilsmässa. Det betyder att ni har fortsatt gemensamt betalningsansvar tills dess att lånet är löst eller skrivs om. Har ni gemensamma lån är ni även solidariskt betalningsansvariga och banken kan därför kräva vem som helst av er på hela skulden. Det är vanligt vid exempelvis huslån och gäller även om ni väljer att bo på olika håll. Om bara en av er står på huslånet är däremot den personen ensam betalningsansvarig. 

Vad har du råd med?

Slutligen är det vanligt att många känner en oro kring hur de ska få ihop det nya livet när skilsmässan övergår till en vardag. För att ge dig själv de bästa förutsättningar i din nya situation är det bra att lägga upp en budget utifrån dina inkomster. 

 • Vilken typ av boende är mest ekonomisk för dig? 
 • Kan du sänka dina matkostnader och andra vardagskostnader?
 • Har du bil? Finns det något annat alternativ som skulle vara bättre ekonomiskt?
 • Hur ser dina andra utgifter ut?
 • Finns det något du behöver köpa direkt vid skilsmässan – vad kan vänta?
 • Innebär barnens dubbla boende extra utgifter?

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn