Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Äldre person sitter vid sin mobiltelefon

Så skyddar du de äldre från bedrägeri

ekonomiskolan

Äldre människor är ofta särskilt sårbara för bedrägerier och ekonomiskt utnyttjande. Bedragare riktar in sig på de äldres tillit, osäkerhet och brist på digitala kunskaper. För att hjälpa till att skydda våra äldre släktingar och vänner från bedrägerier behöver vi vara medvetna om riskerna och vidta aktiva åtgärder för att förebygga dem. Här kommer vi att dela med oss av värdefulla tips och råd för att hjälpa dig skydda en släkting mot bedrägeri och även öka din egen medvetenhet.

Var medveten om de vanligaste bedrägerimetoderna

För att skydda våra äldre nära och kära måste vi förstå vilka bedrägerimetoder som används av skrupelfria personer. Några vanliga bedrägeritaktiker att vara uppmärksam på är följande:

Telefonsamtal från falska myndigheter eller organisationer

Bedragare kan ringa och utge sig för att vara från polisen, banken eller andra myndigheter för att lura de äldre till att lämna ut personlig information eller pengar, oftast direkt via telefon.

Bedrägeri via e-post eller sms

Falska e-postmeddelanden och textmeddelanden kan användas för att lura de äldre att klicka på skadliga länkar eller lämna ut känslig information.

Erbjudande om falska investeringsmöjligheter

Bedragare kan erbjuda äldre människor lönsamma investeringar eller affärsprojekt som i själva verket är bedrägerier.

Genom att vara medveten om dessa vanliga bedrägerimetoder kan du hjälpa till att förhindra att dina äldre släktingar faller offer för bedrägerier. Detta görs för det mesta genom att snabbt avsluta konversationen, hur mycket personen i andra änden än insisterar. Radera märkliga sms och e-postmeddelanden. 

Digitala verktyg mot bedrägerier

Skydda din släkting mot bedrägeri med rätt verktyg och kunskap

Ett av de viktigaste sätten att skydda äldre från bedrägeri är att ge dem de värdefulla verktyg och kunskaper de behöver för att identifiera och undvika bedrägeriförsök. Då är risken lägre att de råkar ut för bedragare.

Utbilda om bedrägerier

Prata med dina äldre släktingar och vänner om olika typer av bedrägerier som kan förekomma. Förklara hur de kan känna igen varningssignaler och vad de bör vara försiktiga med.

Stärk den digitala kompetensen

Om de äldre använder digitala enheter, hjälp dem att förstå hur man identifierar skadliga e-postmeddelanden, osäkra webbplatser och att vara försiktig med att dela personlig information online.

Lär dem skapa starka lösenord

Lär de äldre att använda unika och starka lösenord för sina konton samt att undvika att dela lösenord med någon annan.

Var vaksam med personlig information

Förklara vikten av att inte ge ut personlig information till okända personer över telefon, e-post eller i sociala medier.

Var uppmärksam på varningssignaler

Att vara uppmärksam på varningssignaler kan hjälpa dig att upptäcka om dina äldre släktingar eller vänner är utsatta för bedrägerier. Låt oss ge några exempel så du lättare kan skydda din släkting mot bedrägeri:

Okända uttag eller ovanliga transaktioner på kontoutdrag

Om du upptäcker transaktioner som verkar misstänkta eller som de äldre inte kan förklara, kan det vara en indikation på bedrägeri.

Plötsliga ändringar i beteende eller attityd 

Om de äldre blir plötsligt misstänksamma, rädda eller ovanligt generösa när det gäller att dela ut pengar, kan det vara en varningssignal. 

Brist på kontakt eller social isolering 

Om de äldre drar sig tillbaka från sina vanliga sociala aktiviteter eller inte har kontakt med vänner och familj kan det vara tecken på att de har fallit offer för bedrägerier.

Om du misstänker att någon av dina äldre släktingar eller vänner kan vara i klorna på en bedragare, ta det på allvar och agera snabbt. Kontakta deras bank, informera dem om misstankarna och se till att de får rätt hjälp och stöd. Ofta klarar de flesta äldre sin ekonomi själva, men om du som anhörig har insikt i deras ekonomi kan du se avvikande information på bankkontot relativt snabbt, vilket kan vara en fördel.

Var tålmodig och förstående

Att skydda släktingar mot bedrägerier är en angelägen uppgift som kräver medvetenhet och handling. Kom ihåg att vara tålmodig och stöttande när du pratar med de äldre om bedrägerier. En dag kommer du själv att nå den åldern och då kommer den tekniska utvecklingen säkerligen vara ännu mer avancerad än nu, vilket medför att du själv kommer att behöva hjälp och stöttning från omvärlden. 

Genom att skapa en öppen dialog och erbjuda ditt stöd kan du hjälpa dem att känna sig trygga och skyddade i en alltmer digitaliserad värld. Att skydda äldre från bedrägeri är en viktig uppgift för oss alla att ta på allvar och agera för att förhindra negativa konsekvenser på ålderns höst.

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn