Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Bord med dator, kaffemugg, anteckningblock

Så kan budgeten för 2020 påverka din plånbok

ekonomiskolan

Under hösten 2019 presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2020. Nu när 2020 är här innebär det att en rad förändringar träder i kraft, något som kan påverka dig och din plånbok. Men hur och på vilka sätt kan budgeten påverka din privatekonomi? Svaret på den frågan varierar beroende på var i livet du befinner dig och hur din ekonomiska situation ser ut.

Susanne Surla, processpecialist på Lån & Spar Bank, har gått igenom budgeten för att ta reda på vilka förändringar som görs och hur dessa kan påverka dig ekonomiskt under 2020. Generellt sett är det dock en budget som enligt Susanne är något mer fördelaktig för höginkomsttagare och de som redan har bra inkomster. Samtidigt vidtas en del åtgärder med ambitionen att stärka pensionärernas ekonomiska ställning.

Urval av förändringar som kan påverka dig:

  • Avskaffad värnskatt
  • Uppindexerad skatt på drivmedel
  • Skattereduktion – pensionärer
  • Skattereduktion – landsbygden
  • Ny skatt på plastpåsar
  • Återinfört tak vid reavinstskatt

Avskaffad värnskatt – så påverkas du som löntagare

Borttagen värnskatt är en förändring som gynnar höginkomsttagare i varierande utsträckning. Detta då värnskatten endast tillkommer på inkomster över en viss beloppsgräns. Beroende på hur mycket du tjänar beskattas du nämligen med olika skattesatser.

I dagsläget har vi kommunal skatt, statlig skatt samt värnskatt. När den sistnämnda skattesatsen nu tas bort från och med 1 januari 2020 resulterar det i en skattelättnad för dig som har hög inkomst. I korthet innebär förändringen att skattelättnaden blir större i takt med att den del av inkomsten som överstiger gränsen för värnskatt ökar. Större skattelättnad ger i sin tur mer pengar kvar i plånboken varje månad.

Skatt på inkomst – så här fungerar det:

  • Årsinkomster upp till ca 490 700 kr beskattas med kommunalskatt. Denna skattesats kan variera mellan olika kommuner.
  • Därefter tillkommer den statliga inkomstskatten på 20 %. Statlig inkomstskatt adderas på årsinkomster mellan ca 490 700 kr och ca 700 000 kr.
  • Utöver ovan nämnda skattesatser har det, fram till årsskiftet, tillkommit en värnskatt på 5 % på den del av årslönen som överstiger ca 700 000 kr. Denna extraskatt är nu historia.

Bra att veta! Om du omfattas av grundavdraget kan angivna siffror och gränser ovan vara något annorlunda.

Skatten på drivmedel indexeras upp

Det kan bli dyrare att köra bil efter årsskiftet. Skatten på drivmedel indexeras upp, något som påverkar bensinbolagens kostnader. Den förändrade skatten innebär att literpriset på bensin ökar med 12 öre. Motsvarande prisökning för diesel landar på 8 öre/liter. Den ökade kostnaden kommer med största sannolikhet även påverka dig när du tankar din bil. Uppindexering har gjorts sedan 2016 och är något som kommer göras även kommande år.

Tänk annorlunda – gladare plånbok, gladare miljö!

När det blir dyrare att ta bilen kan det vara läge att fundera på andra transportalternativ. Hur ser kollektivtrafiken ut där du bor, har du möjlighet att åka kollektivt? Förvisso kommer dyrare drivmedel att påverka biljettpriserna på sikt, men det kan fortfarande vara ett billigare alternativ jämfört med att ta bilen.

Det kan också vara en bra idé att samåka med vänner, kollegor eller grannar. Kan ni dela bil kommer kostnaden per person minska. Dessutom innebär det färre bilar på vägarna, något som generellt sett är bra för klimatet.

Om möjlighet finns kanske du kan skippa motordrivna transportmedel helt och ta cykeln istället? En insats som kan göra både miljön och din plånbok glad.

Skattereduktion – så påverkas pensionärer

En annan grupp som också gynnas av budgeten är pensionärerna. Är du pensionär och har en pension på mer än 17 000 kronor i månaden sänks din skatt från och med årsskiftet. En pension på ca 18 750 kr resulterar i ca 78 kr lägre skatt per månad. Denna skattelättnad blir högre ju större din pension är.

Utöver skattereduktion görs fler förändringar som kan påverka dig som pensionär positivt. De som har garantipension får 200 kronor mer i sin plånbok efter årsskiftet. Dessutom höjs taket för det bostadsbidrag som pensionärer kan nyttja. För den som är ensamstående görs en höjning från dagens 5 600 kr/mån till 7 000 kr/mån. För sammanboende görs en höjning från 2 800 kr/mån till 3 500 kr/mån.

- På grund av låga inkomster i denna grupp är skattelättnader och höjd grundnivå för garantipensionen välkomna förändringar, säger Susanne Surla.

Vidare menar Susanne att kvinnor som både arbetat deltid för att ta hand om barn och tagit störst ansvar för VAB är de som senare i livet tenderar att tillhöra den grupp av pensionärer som har lägst pension. Det kastar ljus på och visar vikten av ett jämställt föräldraskap.

Skattereduktion – så påverkas du som bor på landsbygden

Om du bor på landsbygden kan du få sänkt skatt. Det handlar om 80 kommuner i främst västra och norra Sverige som berörs av skattelättnader, detta för att jämna ut det skattetryck som finns mellan glesbygden och större städer. Invånarna i de kommuner som omfattas av skattereduktionen kommer att få skattelättnader på ca 137 kr/mån.

Det vidtas också åtgärder för att bibehålla det som anses vara viktiga funktioner på landsbygden. Från och med årsskiftet införs ett särskilt bidrag till den dagligvaruhandel som bedrivs där. Med hjälp av bidraget ska en god service i närområdet främjas och bibehållas. Du som bor i glesbygden ska på så sätt inte heller drabbas hårdare av höjt pris på drivmedel bara för att du eventuellt behöver köra in till större tätorter när exempelvis mat ska inhandlas, paket hämtas ut eller läkemedel införskaffas.

Ny skatt på plastpåsar – dyrare plastpåsar

Vi förbrukar idag stora mängder plast, något som påverkar miljön i stor utsträckning. Därför införs en ny skatt på plastpåsar. Från och med 1 april 2020 tillkommer en skatt på 3 kr/plastpåse. Skatten åläggs tillverkaren eller importören och genererar då en kostnad som högst troligt kommer att tas ut av konsumenten.

- Med tanke på hur vår förbrukning av plast ser ut idag är detta en väntad åtgärd. Det är inte heller en omöjlighet att vi inom en snar framtid ser fler skatter på plast och engångsartiklar, konstaterar Susanne.

Tyg istället för plast

Om du inte redan bytt din plastpåse mot en tygkasse är det ett utmärkt tillfälle att göra det nu. Tygpåsar har blivit allt vanligare och finns i många olika varianter och former. Om du inte hittar någon som passar dina behov kan du alltid designa och skapa din egen tygkasse. Bara fantasin sätter gränser.

Återinfört tak vid reavinstskatt – ett nygammalt inslag

Den 1 juli 2020 återinförs taket för uppskov av reavinst vid försäljning av bostad. Detta tak har funnits tidigare och införs nu igen. Dessutom höjs taket till 3 miljoner kronor, en förändring som innebär att beloppsgränsen mer än fördubblas jämfört med det tak som fanns innan.

Lästips


Nytt år, nya lagar

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn