Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Spargris

Hitta sparformen som passar dig

ekonomiskolan

Sparande är ett ämne som många är kluvna till. Vissa kan inte få nog av spartips och vill investera varenda krona de kan avvara. Andra fokuserar hellre på nuet istället för att spara inför framtiden.

Oavsett vilken inställning du har till sparande är det alltid en bra idé att spara pengar, vilket går att göra både med minimal insats eller som ett aktivt fritidsintresse. Det finns nämligen många olika sparformer att välja mellan och nedan kan du lära dig mer om fyra av de vanligaste.

Innehåll: 

 1. Sparkonto med rörlig ränta
 2. Sparkonto med fast ränta
 3. Insättningsgaranti och sparkonton
 4. Spara i aktier
 5. Spara i fonder
 6. Summering

Sparkonto med rörlig ränta 

Ett sparkonto med rörlig ränta är en sparform med låg risk. Eftersom räntan är rörlig kan banken eller sparinstitutet justera räntenivån efter förändrade marknadsräntor. Generellt sett följer dock sparräntorna Riksbankens styrränta.

Med ett traditionellt sparkonto får du vanligtvis fri tillgång till dina pengar. Detta innebär att du kan sätta in, ta ut eller flytta över pengar som du själv vill. Du kan dessutom automatisera sparandet genom att skapa en stående överföring till sparkontot.

Ringar på vattnet

Även om sparkonto med rörlig ränta inte alltid ger den bästa avkastningen ökar ditt kapital så länge det är en positiv ränta på kontot. Kapitalet kan öka ytterligare tack vare den så kallade ränta på ränta-effekten. Ränta på ränta-effekten innebär att den räntan du får på ditt sparkapital inte tas ut från ditt sparkonto utan får stå kvar under nästkommande ränteperiod. Året därpå kommer därmed räntebeloppet du fick föregående år att ingå i det räntegrundade beloppet på sparkontot. Du får därmed ränta på räntan.

Ränta på ränta- exempel på sparkapital

År 1: Insättning 1000 kr. Ränta 10 %. Detta ger 100 kr i ränta, minus 30 kr i skatt, vilket innebär att 70 kr sätts in på kontot (1070 kr totalt).

År 2: Nu finns 1070 kr på kontot. Ränta 10 %. Detta ger 107 kr i ränta, minus 32,1 kr i skatt, vilket innebär att 74,9 kr sätts in på kontot (1144,9 kr totalt).

För- och nackdelar med sparkonton med rörlig ränta

Fördel: Tryggt sparande med insättningsgaranti

Ett sparkonto med rörlig ränta är en trygg sparform som i de flesta fall dessutom skyddas av insättningsgarantin. Du får oftast fri tillgång till ditt kapital och kan starta ett sparande med automatiska månadsöverföringar till sparkontot.

Nackdel: Sparkonto med lägre ränta

Räntan på sparkonto med rörlig ränta är ofta lägre jämfört med en del andra sparformer. Däremot finns det möjlighet att dra nytta av ränta på ränta-effekten.

Man kollar på sin mobil och laptop

Sparkonto med fast ränta

Det finns även sparkonton med fast ränta, så kallade fasträntekonton. Dessa sparkonton har, precis som namnet antyder, en fast ränta och ger dig oftast bättre avkastning jämfört med ett sparkonto med rörlig ränta. Anledningen till detta är att du binder dina pengar under en bestämd period, till exempel 1, 5 eller 10 år.

Under bindningstiden kan du inte göra uttag från sparkontot, och som kompensation för detta får du en högre ränta. Generellt sett får du högre avkastning ju längre tid du väljer att binda upp ditt kapital.

Skulle du ändå behöva ta ut kapitalet i förtid kan du normalt sett göra detta mot en fast avgift alternativt en procent av det belopp du valt att binda på fasträntekontot.

Sparar du på ett fasträntekonto hos banken skyddas ditt sparande vanligtvis av insättningsgarantin. Det finns dock kreditinstitut med sparkonton som inte omfattas av insättningsgarantin. Här kan du vanligen få en högre sparränta, men samtidigt ökar risken med sparandet eftersom dina pengar inte skyddas på samma sätt.   

För- och nackdelar med fasträntekonton

Fördel: högre sparränta 

Fasträntekonton har oftast en högre sparränta eftersom du binder dina pengar under en bestämd tid, vilket ger dig bättre avkastning. Det är dessutom en trygg sparform om du väljer ett konto som omfattas av insättningsgarantin. 

Nackdel: Bundet sparkonto 
 Under bindningstiden får du inte röra ditt sparkapital. Om du väljer att avsluta ditt konto i förtid behöver du betala en fast eller procentuell avgift.

Insättningsgaranti och sparkonton

Oavsett om du väljer att spara med rörlig eller fast ränta omfattas ditt sparande många gånger av den statliga insättningsgarantin. Det är en garanti som innebär att du får tillbaka dina sparade pengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs. Insättningsgarantin gäller upp till ett visst belopp och räknas per insättare.

Tips när du väljer sparform

 • Innan du öppnar ett sparkonto kan det därför vara en god idé att kontrollera om det omfattas av insättningsgarantin.
 • På Konsumenternas sida kan du jämföra sparkonton från ett flertal olika banker och kreditmarknadsbolag.
Trafikljus och vägskyltar

Spara i aktier

Det är relativt vanligt att spara i aktier. Detta är en sparform som innebär att du placerar dina pengar i företag genom att köpa aktier. Aktierna är med andra ord andelar i företag som gjort sina aktieandelar tillgängliga för handel på exempelvis Stockholmsbörsen (OMX), Nasdaq (USA), New York Stock Exchange (USA) och Tokyobörsen (Japan).

Syftet med aktiehandel är att få aktierna att stiga i värde så att du kan sälja dem för ett högre pris än vad du betalade. Beroende på hur ditt sparande ser ut och vilken risk du är beredd att ta kan investeringar i aktier passa för både kortsiktigt och långsiktigt sparande.

Aktiesparande kräver viss kunskap

Att handla med aktier kräver viss kunskap och därför är det många gånger viktigt att du faktiskt har ett intresse för sparformen. Aktier är dessutom förknippade med en risk, eftersom det alltid finns en risk att företaget du köpt aktier i går dåligt eller försätts i konkurs.

Sprid risken vid aktieköp

Du kan dock minska risken för förluster med hjälp av riskspridning, även kallat allokering eller diversifiering. Detta innebär att du köper och äger aktier i flera olika bolag. På så sätt blir den ekonomiska påfrestningen mindre om ett av företagen skulle ha en negativ utveckling.  Du kan även sprida risken genom att göra dina aktieköp vid olika tillfällen.

Kombinera sparformerna

En grundregel för aktiehandel är att inte investera kapital som du inte har råd att förlora. Att kombinera ett tryggt buffertsparande på ett sparkonto med aktiesparande kan därför vara en förnuftig strategi. Det kan också vara klokt att ha olika tillgångsslag i sin sparportfölj för att sprida risken, men också för att tidshorisonten på de olika delarna i ditt sparande kan variera.

För- och nackdelar med aktiehandel

Fördelar: Aktiehandel är en rolig sparform för den som är intresserad av investeringar. Investeringar i aktier kan vara fördelaktiga, både på kort och lång sikt. Faktum är att detta är den mest lönsamma sparformen ur ett historiskt perspektiv.

Nackdelar: Handel med aktier är förknippade med en risk. Går börsen dåligt är risken stor att du förlorar pengar (även om det samtidigt kan skapa förmånliga köplägen).

Pengautveckling

Spara i fonder

En fond innehåller alltid andelar av flera olika värdepapper till exempel aktier eller obligationer, vilket innebär att riskspridning sker naturligt. Olika fonder har i sin tur olika riskprofiler, något som även hänger samman med förväntad avkastning. Den generella principen är att en fond med låg risk ger lägre avkastning och vice versa. Men när du sparar i fonder behöver du även ta hänsyn till tidshorisonten samt vad du sparar till.

Den som har det administrativa ansvaret för fonden kallas fondförvaltare. Fondförvaltaren kan till exempel vara person/personer anställda på en bank, ett finansiellt institut eller en dator. Den som förvaltar fonden ansvarar för att välja och köpa värdepapper inom ramen för fondens villkor och risknivå.

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder som i sin tur är strukturerade på olika sätt. Tre vanliga fondtyper är aktiefond, räntefond och blandfond. 

 • Aktiefond 

Aktiefond är en fond som består av minst 85 procent aktier, det vill säga företagsandelar. Generellt sett har denna fond högst risknivå eftersom sannolikheten för värdeförändringar är högre. Ett annat begrepp som beskriver hur en investerings värde svänger är volatilitet. Högre volatilitet innebär att priset/värdet på tillgången svänger mer och vice versa.

 • Räntefond 

Räntefond innehåller räntebärande tillgångar, till exempel obligationer och delas vanligen in i två olika kategorier- kort och lång räntefond. Vanligtvis är risken i räntefonder lägre än i aktiefonder, men det kan variera beroende på vilken typ av räntefond du väljer att investera i.  

 • Kort räntefond: Här placerar fondförvaltaren kapital i räntebärande tillgångar med en löptid kortare än 12 månader. Dessa fonder kallas även för likviditets- eller penningsmarknadsfond.
 • Lång räntefond: Denna typ av fond kallas även för obligationsfond och här sker investeringar i värdepapper med en löptid längre än 12 månader. Det kan vara bra att känna till att det finns långa räntefonder i vilka investeringar sker i värdepapper med kreditbetyg under investeringsklass, så kallade High Yield-fonder. High Yield har en högre risk än en vanlig lång räntefond.
   
 • Blandfond

Blandfond är helt enkelt en blandning mellan en aktiefond och en räntefond. Här placeras pengarna i både aktier och räntebärande tillgångar, men fördelningen kan variera beroende på fond. Normalt sett är risken för blandfonder högre än räntefonder, men samtidigt lägre än aktiefonder.

Fondrobotar

Oavsett om du har ett intresse för investeringar eller helt saknar förkunskaper kan ett fondsparande vara en bra sparform. Numera finns dessutom så kallade fondrobotar som automatiskt placerar pengar åt dig baserat på den risk du är villig att ta.

En fondrobot är en onlinebaserad tjänst som hjälper dig att ta fram ett förslag på en sammansättning av fondsparande i utbyte mot en lägre avgift. Du anger själv riktlinjer för sparandet, till exempel vilken risknivå du vill ha, din önskade placeringshorisont samt vilken kunskapsnivå du har om olika tillgångsslag. Baserat på dina val ger roboten dig ett portföljförslag med passande fonder.

För- och nackdelar med fondsparande

Fördelar: Fondsparande passar de flesta, men du behöver läsa på vilka investeringar du gör så du förstår vad det innebär. Det är dessutom en relativt trygg sparform, åtminstone i jämförelse med investeringar i enskilda aktier.

Nackdelar: Även om risken generellt sett är lägre jämfört med aktiehandel kan även fondernas värde fluktuera beroende på börsens utveckling. Det är dessutom inte ovanligt att fondförvaltare tar ut relativt höga avgifter för att sköta förvaltningen.

Summering

Det finns många sparformer att välja mellan idag och alla har sina för- och nackdelar. Sparar du på ett sparkonto med rörlig ränta kan du disponera pengarna som du själv vill, men väljer du ett fasträntekonto med bindningstid kan du få en högre avkastning.

Sparande i aktier och fonder kan vara lönsamt, både på kort och lång sikt, men innebär en högre risk jämfört med traditionella sparkonton hos banken. För ett optimalt sparande kan det vara en god idé att kombinera ett tryggt sparande på sparkonto med investeringar i aktier eller fonder.

Oavsett vilken sparform du tror passar dig bäst eller är mest intresserad av är det alltid en god idé att komma igång. Hos oss är det enkelt att öppna ett sparkonto och börja månadsspara.

Öppna ett sparkonto

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn