Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Person skriver testamente

Allt du behöver veta om gåvobrev och testamente

ekonomiskolan

Det är svårt att tänka sig in i det värsta som kan hända. Men för din skull och dina anhörigas skull är det bra att veta när man behöver skriva testamente och gåvobrev. I Sverige blir det allt vanligare med bonusfamiljer med särkullbarn, det vill säga barn från tidigare förhållanden. Har du koll på vad som gäller ifall ni inte upprättat ett testamente och den ene föräldern går bort? Eller om du behöver skatta för gåvan du just fått? Här går vi igenom när du bör skriva testamente och gåvobrev.

När behövs gåvobrev?

Att upprätta ett gåvobrev är aktuellt när du vill ge bort något värdefullt, till exempel en del av en fastighet till din partner eller en större summa pengar till barnen. I gåvobrevet kan du reglera villkor som skapar trygghet för mottagaren, det kan exempelvis handla om att göra gåvan till mottagarens enskilda egendom. Då är gåvan tryggad om mottagaren skulle skilja sig, då behöver inte mottagaren dela med sig av gåvan till den andra parten. Före 2005 fick gåvotagaren skatta för en gåva, men sedan gåvoskatten avskaffades så behöver man idag inte betala gåvoskatt för att motta en gåva.

Vad ska gåvobrevet innehålla?

Det kan skilja sig åt vad ett gåvobrev ska innehålla, det beror på gåvans art. Men överlag innehåller ett gåvobrev dessa punkter:

  • Uppgifter om givaren och mottagaren av gåvan.
  • En överlåtelseförklaring. Det vill säga där en förklaring ges om varför givaren ger bort gåvan.
  • En beskrivning av gåvan. Om gåvan är en fastighet eller tomträtt ska gåvobrevet bevittnas och fastighetsbeteckning bifogas. Vid bostadsrätt ska information om vilken lägenhet gåvan avser anges.
  • Eventuella villkor för gåvan såsom försäljning eller framtida hantering av gåvan.
  • Om gåvan avser en fastighet ska lagfartsändring göras hos Lantmäteriet. Efter att gåvobrevet har registrerats hos Skatteverket skickar du in detta till Lantmäteriet och ansöker om lagfartsändring.
  • Underskrifter av både givaren och gåvomottagaren, samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.

Vad är skillnaden mellan testamente och gåvobrev?

Enkelt förklarat upprättas gåvobrev innan personen avlidit, det vill säga hur tillgångarna ska fördelas. Testamente skrivs för att fördela tillgångarna efter en person har avlidit. Därför är det inte möjligt att skriva ett gåvobrev som träder i kraft efter personens död, gåvobrevet kommer då enligt 17 kap. 3 § ärvdabalken att behandlas som ett testamente rättsligt. Det betyder att det måste uppfylla formkraven för ett testamente för att vara giltigt. Så om du står inför valet om du ska välja testamente eller gåvobrev, beror det helt på när du vill att dina tillgångar eller egendom ska föras över på mottagaren eller arvingen. 

När ska man skriva testamente? 

Det är alltid bra att skriva testamente, speciellt om du vill undvika konflikter och oklarheter i framtiden. Genom ett testamente kan du bestämma vem som får bilen, huset och dina sparade pengar. Beroende på din livssituation så kan ett testamente trygga framtiden för dina nära och kära. Om man inte har bröstarvingar eller exempelvis syskonbarn, kan testamente vara ett sätt att säga hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas. 

Sambos ärver inte varandra

Tillfällen då testamente är bra att skriva är om du lever i ett samboförhållande. Sambos ärver inte automatiskt varandra. Kvarlåtenskapen tillfaller den avlidnes barn eller andra släktingar först. Det innebär att den ena sambon kanske inte kan bo kvar i lägenheten om den andre dör. Barnen (bröstarvingarna) kan inte göras arvslösa, utan de har alltid rätt till minst sin laglott som är halva arvslotten. Det betyder att föräldrar som är sambor endast kan testamentera bort hälften, då barnen alltid har rätt till sin laglott. För att en sambo ska ärva all egendom i boet krävs att man testamenterar kvarlåtenskapen till varandra. 

Gifta par kan behöva skriva testamente

De som är gifta och har gemensamma barn ärver i de flesta fall varandra helt, eftersom den efterlevande ärver före barnen. Men om det finns särkullbarn, så har de rätt att kräva ut sin del genast, vilket kan ställa till det om maken eller makan vill bo kvar i huset eller lägenheten. Vid dessa tillfällen är det klokt att upprätta ett testamente där man har möjlighet att skriva in ett önskemål om att särkullbarnen ska avstå från att kräva ut laglotten för att skydda din efterlevande partner.

 

Vanliga frågor om testamente

Kan jag testamentera till vem jag vill?

Det beror på om du har barn eller inte. Har du barn så är de bröstarvingar, och då har de rätt till sin laglott vilket är halva arvslotten. Men allt som är utöver laglotten kan du testamentera till vem du vill, förening eller forskning. 

Kan jag skriva ett testamente själv?

Ja, du kan skriva ett testamente själv. Men tänk på att det finns ett antal formkrav som måste uppfyllas, vilka kan vara svåra att hålla reda på om man aldrig gjort det förut. För att få det rätt från början kan det vara värt att ta hjälp av en jurist eller köpa tjänsten digitalt.

Måste man registrera ett testamente?

Nej, det finns inget krav på att ett testamente ska registreras. Det viktiga är att du förvarar det på en säker plats. Men tänk också på att testamentet ska vara möjligt att hitta den dagen då det behövs.

Vanliga frågor om gåvobrev

Måste man registrera gåvobrev?

Det faktiska gåvobrevet behöver inte registreras någonstans. Men däremot kan man behöva registrera att gåvan bytt ägare, beroende på vilken typ av gåva det är. När gåvan når mottagaren är gåvan fullbordad och gåvobrevet används för att styrka detta, som ett slags kvitto för gåvan. Om det gäller en fastighet behöver mottagaren söka lagfart och inskrivning hos Lantmäteriet. Och om det gäller en bostadsrätt måste den som tagit emot lägenheten i gåva, ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. 


Om det är en gåva som ges mellan makar kan det vara svårt att veta om gåvan är giltig. Då kan man behöva registrera gåvan hos Skatteverket, dels för att undvika gåvogivarens borgenärer och för att lagfartsansökan ska gå igenom. 

När gäller inte gåvobrev?

Om du vill ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt behöver gåvobrevet följa vissa lagstadgade formkrav. Om gåvobrevet inte lever upp till dessa formkrav så är gåvan att betrakta som ogiltig.

Hur skriver man över ett hus som gåva?

Enklast är att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att skriva ett giltigt gåvobrev för ett hus. När det gäller fastigheter som gåvor måste man även söka lagfart och inskrivning hos lantmäteriet.  

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

Ja, du kan skriva ett gåvobrev själv. Om du aldrig gjort det förut kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Det är gåvolagen som beskriver formkraven på hur ett gåvobrev ska skrivas, vilket kan vara svårt för en enskild individ.

Vad kostar det att upprätta ett gåvobrev?

Priset kan variera en hel del eftersom det finns många olika tjänster och mallar att använda. Beroende på om en jurist är inblandad eller ej kan kostnaden sträcka sig från ca 300 kr till några tusen.

Måste jag betala en gåvoskatt?

Nej. Den gåvoskatt som fanns tidigare är avskaffad och togs bort 1 januari 2005.

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn