Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
En röd sommarstuga

9 tips när ni ska samäga fritidshus

ekonomiskolan

Att äga ett fritidshus är en dröm för många. Det ger möjligheten att koppla av och komma bort från vardagens stress och bekymmer. Men att köpa ett fritidshus själv kan vara en stor ekonomisk utmaning. Ett sätt att göra det mer överkomligt är att samäga fritidshuset med en kompis eller ett syskon. Det kan vara en fantastisk idé, men det finns några viktiga saker att tänka på innan ni tar steget att samäga.

1. Upprätthåll god kommunikation och skriv gärna avtal 

Det första och viktigaste steget är att ha en öppen och ärlig kommunikation mellan er om du ska köpa fritidshus med kompis eller syskon. Diskutera era förväntningar, mål och behov när det kommer till fritidshuset. Det kan också vara nödvändigt att upprätta ett skriftligt avtal som tydligt reglerar ägandet, användningen och underhållet av huset. Detta avtal kan vara till stor hjälp om det skulle uppstå tvister eller oenighet i framtiden.

2. Samäga sommarstuga - Ha en gemensam budget 

För att undvika ekonomiska konflikter är det klokt att skapa en gemensam budget för fritidshuset eller sommarstugan. Diskutera och kom överens om hur kostnader för drift, underhåll och eventuella förbättringar ska fördelas mellan er om ni vill samäga fritidshus. Genom att ha en tydlig och transparent budget kan ni undvika missförstånd och ekonomiska spänningar. Det kan också vara en fördel att sätta upp en gemensam "fond".

3. Skapa en renoveringsfond 

Ett fritidshus kräver kontinuerligt underhåll och renoveringar. För att undvika ekonomiska problem och oenigheter i framtiden kan det vara bra att inrätta en renoveringsfond. Ni kan bestämma en månatlig eller årlig summa som ni var och en bidrar till. Denna fond kan användas för att täcka kostnader för reparationer, renoveringar och förbättringar av fritidshuset.

4. Sätt upp tydliga regler för användning 

För att undvika bråk och missförstånd är det viktigt att ha tydliga regler för användningen av fritidshuset. Diskutera och kom överens om hur ni ska dela på tiden i huset. Ni kan till exempel bestämma att varje samägare får en specifik vecka eller månad per år då de har exklusiv användning av huset.

5. Hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt

Konflikter kan uppstå även i de bästa av relationer. Om ni hamnar i en konflikt gällande fritidshuset är det viktigt att hantera den på ett konstruktivt sätt. Var lyhörd för varandras synpunkter och försök att hitta kompromisser. Ibland är detta dock lättare sagt än gjort. Om ni inte kan lösa konflikten själva kan det vara till hjälp att involvera en neutral tredje part, som en medlare eller en juridisk expert, för att bistå med att hitta en lösning.

6. Köpa fritidshus med syskon - Generationsskifte i sommarstugan 

Om ni samäger fritidshuset med syskon eller om ni planerar att överföra det till era respektive barn är det viktigt att tänka på generationsskiftet i förväg. Diskutera och dokumentera era önskemål och planer för framtiden. Ni kan överväga att upprätta ett testamente eller ett ägarskifteavtal för att tydligt fastställa hur fritidshuset ska ägas och förvaltas efter er.

7. Underhåll och skötsel 

För att säkerställa att fritidshuset håller sig i bra skick är det viktigt att ni båda tar ansvar för underhåll och skötsel. Dela på uppgifterna och bestäm hur kostnaderna för underhåll ska fördelas. Ni kan även överväga att anlita en professionell för att regelbundet inspektera och utföra nödvändiga reparationer för att undvika större problem i framtiden. Dessa kostnader kan exempelvis tas från fonden.

8. Samäganderättslagen – läs på tillsammans!

Om ni ska samäga en sommarstuga kan det vara bra att ha lite koll på samäganderättslagen. Den reglerar förhållandet mellan personer som äger en fastighet tillsammans. Lagen erbjuder riktlinjer och bestämmelser för samägare och hjälper till att lösa eventuella tvister och frågor som kan uppstå. Här är några viktiga punkter att komma ihåg om samäganderättslagen:

  • Samäganderättslagen fastställer att varje samägare har rätt att använda fastigheten och att vara delaktig i dess förvaltning.
  • Lagen ger samägarna möjlighet att avtala om regler för användning, underhåll och ekonomiska aspekter i ett samägandeavtal.
  • Om samägarna inte kan komma överens om vissa frågor kan de vända sig till domstolen för att få en lösning.
  • Lagen ger även regler för försäljning eller överföring av samägd egendom.

9. Konsultera en jurist för skräddarsydd handledning 

Kom ihåg att detta bara är allmänna tips och råd och att det kan vara klokt att konsultera juridisk rådgivning eller en fastighetsmäklare för att få individuella rekommendationer baserat på era personliga omständigheter. Att samäga en sommarstuga är kul, ekonomiskt fördelaktigt och ett sätt att umgås på ett trevligare sätt - se bara till att göra det rätt!

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn