Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Synpunkter, klagomål och vägledning

Du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter om Lån & Spar Bank och våra tjänster till oss. lsb.se vänder sig till privatpersoner som är eller vill bli kunder hos Lån & Spar Bank. Sidan lämnar information om de tjänster vi erbjuder och ger möjlighet att ansöka om dem. Sidan syftar inte till att ge råd i specifika och/eller individuella situationer, och dess innehåll är inte att betrakta som bindande anbud.

Om du i ett enskilt och specifikt fall är missnöjd med hur en tjänst vi erbjuder har fungerat ska du i första hand kontakta oss med ditt klagomål. Det kan du göra via telefon, internetbanken, e-post eller brev och kontaktuppgifterna hittar du längst ned på sidan. Behöver du rådgivningen eller vill du efter den första kontakten med oss gå vidare med ditt ärende finns det olika sätt att göra det. Klagomålsansvarig i Lån & Spar Bank gör en andra prövning av ditt klagomål.

Vi ber dig att med post skicka in ditt klagomål och, i den utsträckning det är möjligt, bifoga dokument som underlag för ditt klagomål.

Postadress: Lån & Spar Bank, Box 4114, 203 12 Malmö

Märk kuvertet ”Till Klagomålsansvarig”.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsument och företag. Nämnden har ingen rådgivning utan tar endast emot och prövar skriftliga anmälningar. Nämndens beslut är en rekommendation och inte tvingande. ARN når du på: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm arn.se. Du kan även anmäla ditt ärende online via plattform tillhandahållen av EU-kommissionen.
Det gäller särskilt dig som är bosatt utanför Sverige.

Till Allmänna reklamationsnämndens sidaTill EU-kommissionens online-anmälan.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger objektiv och kostnadsfri vägledning till privatpersoner i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Konsumentverket har som huvuduppgift att ta tillvara konsumenters intressen i frågor om bland annat varor och tjänsters säkerhet, reklam och avtalsvillkor. Konsumentverkets upplysningstjänst besvarar frågor om varor och tjänster, avtal och reklamationer och du har möjlighet att anmäla problem inom konsumentområdet. Till Konsumentverket.